Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de revizuirea a autorizaţiei integrate de mediu nr. MS 1 din 09.02.2018 emisă pentru "Hală şi platforme pentru depozitarea temporară şi tratarea deşeurilor", din loc. Vidrasău, str. Oros, nr. 1/A - operator SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL loc. Vidrasău - Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

02.02.2022 - Anunţ pentru dezbatere publică privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. MS 1 din 09.02.2018

A.P.M. Mureş aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu, pentru "Hală şi platforme pentru depozitarea temporară şi tratarea deşeurilor", din loc. Vidrasău, str. Oros, nr. 1/A, operator SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 5.1. “Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi: b) tratare fizico-chimică; c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi pct. 5.2” şi punctul 5.5 “Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării”.

Luând în considerare creșterea ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 înregistrată în ultima perioadă, dezbaterea publică / consultarea publicului se va realiza în format electronic.

Informații privind potențialul impact asupra mediului a activității pentru care se solicită actualizarea autorizației integrate  de mediu pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș  http://apmms.anpm.ro.

Sugestii/observații pot fi transmise prin poștă (la adresa: Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, str. Podeni, nr. 10, mun. Târgu Mureș, județul Mureș) sau electronic la adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, ori pe fax la numărul: 0265314985, până la data de 11.02.2022.