Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ asupra studiilor (RIM, EA, SEICA)) solicitate pentru proiectul „Scoatere definitivă din fondul forestier și defrișare teren în vederea finalizării Amenajării Hidroenergetice Răstolița”, propus a fi realizat în judeţul Mureş, comunele Răstolița, Deda, Lunca Bradului și Vătava, în aria naturală protejată ROSCI0019 Călimani - Gurghiu şi în Parcul Naţional Călimani, titular SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. București

Anunț public privind dezbaterea publică

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ anunță publicul interesat asupra depunerii Raportulului privind impactul asupra mediului (RIM), a Studiului de evaluare adecvată (EA) și a Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA - parte 1 si parte 2) pentru proiectul Scoatere definitivă din fondul forestier și defrișare teren în vederea finalizării Amenajării Hidroenergetice Răstolița”, propus a fi amplasat în comunele Răstolița, Deda, Lunca Bradului și Vătava, județul Mureș, în aria naturală protejată ROSCI0019 Călimani - Gurghiu și parțial în Parcul Național Călimani, titular SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE – HIDROELECTRICA S.A

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Mureş poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul şi studiile pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureş din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9-15 și marți - vineri între orele 9-12 și la sediul titularului de proiect SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE - HIDROELECTRICA S.A. din București, sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, RO-011171, în zilele de luni - joi, între orele 10-15 și vineri între orele 10-12.

Documentele menționate sunt disponibile și pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, http://apmms.anpm.ro.

Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului, a Studiului de evaluare adecvată și a Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă va avea loc la:

  • Primăria comunei Deda din loc. Deda, str. Principală, nr. 175, jud. Mureș - în data de 9 iulie 2024, începând cu orele 16,00
  • Căminul Cultural din loc. Vătava, nr. 215, jud. Mureș - în data de 9 iulie 2024, începând cu orele 18,00
  • Primăria comunei Răstoliţa din loc. Răstoliţa, str. Principală, nr. 335, jud, Mureș - în data de 10 iulie 2024, începând cu orele 16,00
  • Căminul Cultural din loc. Lunca Bradului, nr. 197, jud. Mureș - în data de 11 iulie 2024, începând cu orele 16,00

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observații privind documentele menționate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureş din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, pe e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro sau pe fax la nr. 0265314985, până la data de 11 iulie 2024.