Back

ANUNŢ asupra emiterii ÎNDRUMARului privind problemele de mediu pentru proiectul „Scoatere definitivă din fondul forestier și defrișare teren în vederea finalizării Amenajării Hidroenergetice Răstolița”propus a fi realizat în judeţul Mureş, comunele Răstolița, Deda, Lunca Bradului și Vătava, în aria naturală protejată ROSCI0019 Călimani – Gurghiu şi în Parcul Naţional Călimani, titular SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. București

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ anunţă publicul interesat asupra emiterii îndrumarului privind problemele de mediu care trebuie analizate în Raportul privind impactul asupra mediului şi Studiul de evaluare adecvată pentru proiectul Scoatere definitivă din fondul forestier și defrișare teren în vederea finalizării Amenajării Hidroenergetice Răstolița, propus a fi realizat în judeţul Mureş, comunele Răstolița, Deda, Lunca Bradului și Vătava, în aria naturală protejată ROSCI0019 Călimani – Gurghiu şi în Parcul Naţional Călimani, titular SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.  București.

Informaţiile referitoare la îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în Raportul privind impactul asupra mediului şi Studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro precum şi la sediul APM Mureş din loc. Târgu Mureş str. Podeni, nr. 10, luni între orele 9-15 şi marţi-vineri între orele 9-12.