Back

ANUNT asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020 - Zona de alimentare cu apă Luduş – Grebenişu de Câmpie, Zona de alimentare cu apă Târgu Mureș-Sărmașu” - titluar proiect S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. mun. Târgu Mureș

08.08.2022anunţ luare decizie etapă de încadrare

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020 - Zona de alimentare cu apă Luduş – Grebenişu de Câmpie, Zona de alimentare cu apă Târgu Mureș-Sărmașu”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, Zona Luduș-Grebenișu de Câmpie: UAT Luduș, UAT Sânger, UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Grebenișu de Câmpie, UAT Șăulia, UAT Miheșu de Câmpie; Zona Târgu Mureș-Sărmașu: UAT Târgu Mureș, UAT Sântana de Mureș, UAT Ceuașu de Câmpie (localitatea Voiniceni), titular COMPANIA AQUASERV SA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Mureş - strada Podeni, nr.10, loc. Târgu Mureş, în zilele de luni între orele 9-12 şi marţi-vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro. Comentariile / Observaţiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.08.2022 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).