Back

ANUNT DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE 2023 INVENTARE LOCALE DE EMISII

new!ANUNT DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE 2023 INVENTARE LOCALE DE EMISII 

Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel județean, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3299/28.08.2012pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 11 aprilie a fost deschisă sesiunea de raportare 2023 pentru anul 2022, în cadrul aplicației online http://raportare.anpm.ro/.

Sesiunea de raportare se va închide la data de 12 iulie 2023.