Back

Anunţ Dezbatere publică - Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Sporirea capacităţii de circulaţie a sectorului de drum naţional DN15 km 61+100 ÷ 69+215 Recea-Târgu Mureş” - titular C.N.A.I.R. S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, la Primăria Oraşului Ungheni - 30.10.2018, orele 16:00 şi la Primăria Comunei Cristeşti - 31.10.2018, orele 16:00

A.P.M. Mureş  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Sporirea capacităţii de circulaţie a sectorului de drum naţional DN15 km 61+100 ÷ 69+215  Recea-Târgu Mureş” propus a fi amplasat în judeţul Mureş oraş Ungheni şi comuna Cristeşti - intravilan şi extravilan, titular C.N.A.I.R.  S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov.

Tipul deciziei posibile luate de .APM Mureş  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Mureş, Tg. Mureş str. Podeni nr.10 zilnic între orele 9-14.

Documentul  menţionat  este  disponibil  şi la următoarea  adresă  de internet – http://apmms.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la:

- Primăria oraşului Ungheni în data de 30.10.2018,  începând cu orele 1600.

- Primăria comunei Cristeşti,  în data de 31.10.2018,  începând cu orele 1600.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş, Tg. Mureş str. Podeni nr.10, până la data de 20.09.2018 (data dezbaterii publice).