Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ asupra raportului de mediu pentru "Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Ocolului Silvic Răstoliţa” titular de proiect DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ

21.06.2022 - Anunț public privind dezbatere publică

A.P.M. Mureș anunță publicul interesat asupra depunerii raportului de mediu pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Ocolului Silvic Răstoliţa, titular DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ. Proiectul de plan și Raportul de mediu pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mureș (http://apmms.anpm.ro).

Dezbaterea publică / consultarea publicului se va realiza în data de 08.08.2022, ora 17 la sediul Primăriei Răstoliţa – loc. Răstoliţa, str. Principală, nr. 335.

Sugestii / observații pot fi transmise prin poștă la sediul APM Mureș, mun. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureș, prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro sau prin fax. 0265/314985 cât și prin poștă sau e-mail la sediul titularului până la data de 08.08.2022.