Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ asupra raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul „Exploatare nisip şi pietriş cu amenajare piscicolă, deschidere balastieră cu staţie mobilă de sortare şi spălare” perimetrul OGRA 5 - titular de proiect SC GEIGER TRANSILVANIA SRL loc. Cristești

22.01.2021 - ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul „Exploatare nisip şi pietriş cu amenajare piscicolă, deschidere balastieră cu staţie mobilă de sortare şi spălare” perimetrul OGRA 5, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, comuna Ogra sat Ogra - extravilan, identificat prin CF 51914; CF 51887; CF 51440; CF 51439, titular GEIGER TRANSILVANIA SRL.

Tipul deciziei posibile, luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului şi studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pot fi consultate pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş: http://apmms.anpm.ro. 

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului pentru evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, se va realiza electronic.   

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Mureş, mun. Tg. Mureş str. Podeni nr.10, pe e-mail la adresa: office@apmms.anpm.ro sau pe fax la nr. 0256314985, până la data de 22.02.2021.