Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. MS 2 din data 24.04.2014 emisă pentru "Complex porcine Eurohyb" pe amplasamentul din com. Coroisânmărtin, sat Coroi, fnr., jud. Mureş - titular S.C. CERAGRIM S.R.L. loc. Ungheni - Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

29.04.2021 - ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

A.P.M. Mureş aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. MS 2 din data 24.04.2014 emisă pentru “Complex porcine Eurohyb” pe amplasamentul din com. Coroisânmărtin, sat Coroi, fnr., jud. Mureş, titular SC CERAGRIM SRL. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6 “Creșterea intensivă a  porcilor, cu capacități de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg) și c) 750 de locuri pentru scroafe”.

Şedinţa de dezbatere publică se va realiza electronic.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro). Observaţiile publicului se primesc prin poştă la sediul APM Mureş, loc. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureş sau prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro, până la data de 10.05.2021.