Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ asupra raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul „Exploatare nisip și pietriș cu amenajare iaz piscicol” REGHIN 3 - titular de proiect SC GEIGER GROUP ROMANIA SRL mun. București

07.03.2022 - Anunţ public privind dezbaterea publică

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Exploatare nisip și pietriș cu amenajare iaz piscicol”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, localitatea Reghin - extravilan, teren identificat prin CF nr. 55662 REGHIN, CF nr. 53745 REGHIN, CF nr. 54073 REGHIN, titular GEIGER GROUP ROMANIA SRL. Tipul deciziei posibile, luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportului privind impactul asupra mediului şi a Studiului pentru evaluarea impactului asupra corpurilor de apă pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul GEIGER GROUP ROMANIA SRL municipiul București, sector 1, str. Primăverii, nr. 47-49, et. 1, ap. 3, în zilele de luni - vineri între orele 8,00-16,00.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului se va realiza în format electronic.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentul menţionat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Mureş, mun. Tg. Mureş str. Podeni nr. 10, pe e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro sau pe fax la nr. 0256314985, până la data de 08.04.2022 (data dezbaterii publice).