Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ asupra raportului de mediu pentru planul „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratelor Dămieni, Ihod şi Hodoşa, a Parohiilor Romano-Catolice Hodoşa, Ihod şi Sâmbriaş, persoane fizice şi proprietate publică a Comunei Hodoşa, U.P. XXIV COMPOSESORATE ŞI PAROHII, judeţul Mures - titulari Composesoratele Dămieni, Ihod şi Hodoşa, Parohiile Romano-Catolice Hodoşa, Ihod şi Sâmbrias, persoane fizice şi Comuna Hodoşa. Dezbaterea publică / consultarea publicului se va realiza în data de 26.09.2022, ora 17, la sediul Căminului cultural Hodoşa

03.08.2022 - Anunț public privind dezbaterea publică

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ anunță publicul interesat asupra depunerii raportului de mediu pentru Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratelor Dămieni, Ihod şi Hodoşa, a Parohiilor Romano-Catolice Hodoşa, Ihod şi Sâmbriaş, persoane fizice şi proprietate publică a Comunei Hodoşa, U.P. XXIV COMPOSESORATE ŞI PAROHII,  judeţul Mures, titulari Composesoratele Dămieni, Ihod şi Hodoşa, Parohiile Romano-Catolice Hodoşa, Ihod şi Sâmbrias, persoane fizice şi Comuna Hodoşa. Proiectul de plan și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele orele 9-15 și marți-vineri între orele 9-12 şi pe site-ul A.P.M. Mureș (http://apmms.anpm.ro). 

Dezbaterea publică / consultarea publicului se va realiza în data de 26.09.2022, ora 17, la sediul Căminului cultural Hodoşa.

Sugestii / observații pot fi transmise prin poștă la sediul APM Mureș, mun. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureș, prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro sau prin fax. 0265/314985 cât și prin poștă sau e-mail la sediul titularului până la data de 26.09.2022.