Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ asupra raportului de mediu pentru planul „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești şi proprietate privată aparținând: Parohiei Reformate Păcureni, Parohiei Ortodoxe Păcureni, Parohiei Reformate Păingeni, Parohiei Ortodoxe Păingeni și persoanelor fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie și Teleki C. Carol, judeţul Mures" - titular PRIMĂRIA GLODENI. Dezbaterea publică / consultarea publicului se va realiza în data de 19.09.2022, ora 16, la Primăria Glodeni

03.08.2022 - Anunț public privind dezbaterea publică

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ anunță publicul interesat asupra depunerii raportului de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunelor: Glodeni, Băla, Crăiești şi proprietate privată aparținând: Parohiei Reformate Păcureni, Parohiei Ortodoxe Păcureni, Parohiei Reformate Păingeni, Parohiei Ortodoxe Păingeni și persoanelor fizice: Doșa A. Elisabeta Marta, Jenei Iosif, Kovacs Francisc Dionisie și Teleki C. Caroljudeţul Mures, titular PRIMĂRIA GLODENI. Proiectul de plan și Raportul de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele orele 9-15 și marți-vineri între orele 9-12 şi pe site-ul A.P.M. Mureș (http://apmms.anpm.ro). 

Dezbaterea publică / consultarea publicului se va realiza în data de 19.09.2022, ora 16, la Primăria Glodeni.

Sugestii / observații pot fi transmise prin poștă la sediul APM Mureș, mun. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureș, prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro sau prin fax. 0265/314985 cât și prin poștă sau e-mail la sediul titularului până la data de 19.09.2022.