Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ asupra raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul „Exploatare pietriş şi nisip cu amenajare iaz piscicol Reghin 2” titular de proiect SC GEIGER TRANSILVANIA SRL loc. Cristești

22.09.2020 - ANUNŢ de DEZBATERE PUBLICĂ

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul „Exploatare pietriş şi nisip cu amenajare iaz piscicol Reghin 2”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Reghin, extravilan, titular SC GEIGER TRANSILVANIA SRL loc. Cristești. Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului şi studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pot fi consultate pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş: http://apmms.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, se va realiza electronic.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Tg. Mureş str. Podeni nr. 10, pe e-mail la adresele: office@apmms.anpm.ro  sau pe fax la nr. 0256314985, până la data de 22.10.2020.