Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. MS 4 din 14.04.2016 emisă pentru “Fermă pui de carne” pe amplasamentul din com. Solovăstru, sat Jabenița, nr. 379/A, jud. Mureș, titular SC OPREA AVI COM SRL loc. Crăiești - Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

21.01.2022

A.P.M. Mureş aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. MS 4 din 14.04.2016 emisă pentru “Fermă pui de carne” pe amplasamentul din com. Solovăstru, sat Jabenița, nr. 379/A, jud. Mureș, titular SC OPREA AVI COM SRL. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. a “Instalație pentru creșterea intensivă a păsărilor, având capacitatea mai mare de 40.000 de locuri”.

Şedinţa de dezbatere publică se va realiza electronic.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).

Observaţiile publicului se primesc prin poştă la sediul APM Mureş, loc. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureş sau prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro, până la data de 03.02.2022.