Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. SB 134 din 27.02.2012 actualizată la data 18.03.2013, la data 15.11.2018 și la data 17.12.2020 emisă pentru "Fermă găini ouătoare şi puicuţe de înlocuire" pe amplasamentul din loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 131, jud. Mureş - titular SC FRAMO ROMANIA SRL - Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

24.06.2020 - ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

A.P.M. Mureş aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. SB 134 din 27.02.2012 actualizată la data 18.03.2013, la data 15.11.2018 și la data 17.12.2020, emisă pentru "Fermă găini ouătoare şi puicuţe de înlocuire" pe amplasamentul din loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 131, jud. Mureş, titular SC FRAMO ROMANIA SRL. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6.a “Instalație pentru creșterea intensivă a păsărilor, având capacitatea mai mare de 40.000 de locuri”.

Şedinţa de dezbatere publică se va realiza electronic, în data de 05.07.2021.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro). Observaţiile publicului se primesc prin poştă la sediul APM Mureş, mun. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureş sau prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro, până la data de 05.07.2021.