Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru "Ferma de găini ouătoare" pe amplasamentul din loc. Cucerdea, f.nr., intravilan, jud. Mureş - titular S.C. DIADRAG S.R.L. loc. Iernut - Şedinţa de dezbatere publică va avea loc la Căminul cultural din loc. Cucerdea, str. Principală, nr. 358, jud. Mureş în data 17 august 2022, ora 16,00

03.08.2022 - Anunț public privind dezbaterea publică

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Ferma de găini ouătoare pe amplasamentul din loc. Cucerdea, f.nr., intravilan, jud. Mureş, titular SC DIADRAG SRL. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6 “Creşterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacităţi de peste: a)  40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege”.

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc la Căminul cultural din loc. Cucerdea, str. Principală, nr. 358, jud. Mureş în data 17 august 2022, ora 16,00. Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii de pe amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, pe site-ul APM Mureș http://apmms.anpm.ro şi la sediul SC DIADRAG SRL, loc. Cucerdea , f.nr, jud. Mureş.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observații la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, pe e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro sau pe fax la nr. 0256314985, până la data de 17.08.2022.