Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru „Hale creștere pui și fabrică de nutrețuri combinate” pe amplasamentul din oraș Ungheni, Platforma Ungheni, nr. 1, jud. Mureş - titular S.C. AN FEED S.R.L. sat Bozeni, com. Corunca - Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

15.02.2022 - Anunţ pentru dezbatere publică privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu

A.P.M. Mureş aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru „Hale creștere pui și fabrică de nutrețuri combinate” pe amplasamentul din oraș Ungheni, Platforma Ungheni, nr. 1, jud. Mureş, titular S.C. AN FEED S.R.L.. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. lit.  a) “creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste 40 000 de locuri pentru păsări de curte”.

Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mureş (http://apmms.anpm.ro).

Observaţiile publicului se primesc prin poştă la sediul APM Mureş, loc. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureş sau prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro, până la data de 25.02.2021.