Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. MS 3 din data 27.10.2014 emisă pentru "Turnarea metalelor neferoase uşoare și prelucrări mecanice ale metalelor" pe amplasamentul din mun. Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 155, jud. Mureş - operator CIE MATRICON S.A. mun. Târgu Mureş - Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

18.05.2021 - ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

A.P.M. Mureş aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. MS 3/27.10.2014, pentru "Turnarea metalelor neferoase uşoare și prelucrări mecanice ale metalelor" pe amplasamentul din mun. Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 155, jud. Mureş, operator CIE MATRICON S.A.. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 2.5. "Prelucrarea metalelor neferoase: b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale."

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc electronic (online).

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii de pe amplasament pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mureș (http://apmms.anpm.ro). Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului formulate în scris se primesc prin poștă la APM Mureș, mun. Târgu Mureș sau prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro, ori fax la nr. 02655314985,  până la data 28.05.2021.