Back

Anunţ Dezbatere publică - Raport privind impactul asupra mediului - „Înfiinţare unitate de abatorizare şi procesare păsări” - titular S.C. OPREA AVI-COM S.R.L. - 20.09.2018, orele 16:00 la sediul Primăriei Comunei Sînpaul

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Înfiinţare unitate de abatorizare şi procesare păsări” proprietar S.C. OPREA AVI-COM  S.R.L.. Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Mureş  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Mureş, Tg. Mureş str. Podeni nr.10 zilnic între orele 9,00-14,00. Documentul  menţionat  este  disponibil  şi la următoarea  adresă  de internet - http://apmms.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la Primăria comunei Sînpaul, în data de 20.09.2018,  începând cu orele 16,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş, Tg. Mureş str. Podeni nr.10, până la data de 20.09.2018 (data dezbaterii publice).