Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Înfiinţare fermă de reproducţie suine în localitatea Pănet” la Primăria comunei Pănet, comuna Pănet, sat Pănet, str. Principală, nr. 191, în data de 19.09.2019 începând cu orele 16:00

Anunţ public privind dezbaterea publică

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Înfiinţare fermă de reproducţie suine în localitatea Pănet”,  propus a fi amplasat în jud. Mureş, com. Pănet  sat Pănet f.nr. identificat prin  CF nr. 50935, nr. Cad 329, titular S.C. CÂMPIA BAND COOPERATIVA AGRICOLĂ  S.R.L.. Tipul deciziei posibile, luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele şi studiile pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, şi la sediul Primăriei comunei Pănet, în zilele de 18-19 sept. 2019 între orele 800- 1600.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http://.apmms.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria comunei Pănet, comuna Pănet, sat Pănet, str. Principală, nr. 191, în data de 20.09.2019 începând cu orele 1600.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni nr.10, până la data de 19.09.2019.