Back

Anunţ Dezbatere publică - Raportul de mediu pentru "Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism, comuna Șăulia, jud. Mureș" la sediul Primăriei Comunei Șăulia, loc. Șăulia, nr. 413, jud. Mureș, în data de 03.12.2018, începând cu orele 16.00

Anunţ Dezbatere publică

A.P.M. Mureș anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului de mediului pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism, comuna Șăulia, jud. Mureș, titular COMUNA ȘĂULIA. Raportul de mediu poate fi consultat la sediul Agenției pentru protecția Mediului Mureș, loc. Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureș şi la sediul Primăriei Comunei Șăulia în loc. Șăulia, nr. 413, jud. Mureș, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului de mediu va avea loc la sediul Primăriei Comunei Șăulia, loc. Șăulia, nr. 413, jud. Mureș, în data de 03.12.2018, începând cu orele 16.00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentul menționat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Mures, Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, până la data de  03.12.2018.