Back

Anunţ public privind dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „REDESCHIDERE CARIERA DE PIATRĂ RUTA”, tinut la sediul Composesoratul Mureşul din Sovata str. Isuica nr. 1, jud. Mureş, în data de 15.07.2019, ora 16,00

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „REDESCHIDERE CARIERA DE PIATRĂ RUTA” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Sovata, Zona Ilieş - extravilan, titular S.C. SILCOM TREI SATE S.R.L..

Tipul deciziei posibile, luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele şi studiile pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul SC SILCOM TREI SATE SRL , în zilele de luni - vineri între orele 8,00- 16,30. Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http://.apmms.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată va avea loc la Composesoratul Mureşul din Sovata str. Isuica nr.1, jud. Mureş, în data de 15.07.2019, începând cu orele 16,00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni nr.10, până la data de 15.07.2019.