Back

Anunţ şedinţă dezbatere publică privind solicitarea de emitere a acordului de mediu, pentru "Dezvoltarea CET Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze" pe amplasamentul din localitatea Iernut, str. Energeticii nr.1, jud. Mureş, titular titular SNGN ROMGAZ SA MEDIAŞ – Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut - în data de 16 noiembrie 2016, orele 16:00

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Dezvoltarea CET Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, localitatea Iernut, str. Energeticii nr.1, titular SNGN ROMGAZ SA MEDIAŞ – Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Rapoartele pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş  din str. Podeni nr. 10, Tîrgu Mureş,  în zilele de luni-vineri, între orele 9-15 şi la sediul SNGN ROMGAZ SA MEDIAŞ – Sucursala de Producţie Energie Electrică Iernut, Iernut str. Energeticii nr.1.

Documentele  menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, va avea loc la Primăria oraşului Iernut, în data de 16.11.2016, începând cu orele 16.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş  din str. Podeni nr. 10, Tîrgu Mureş până la data de .16.11.2016 (data dezbaterii publice).