Back

Anunţ şedinţă dezbatere publică privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru S.C. AGRI SCHASSBURG S.R.L. - 6 noiembrie 2017, ora 16:00

A.P.M. Mureş  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Înfiinţare fermă de capre şi construire fabrică de procesare lapte” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Sighişoara, Zona Între Huli, titular S.C. AGRI  SCHASSBURG  S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de .APM Mureş  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Mureş, Tg. Mureş str. Podeni nr.10 zilnic între orele 9-14.

Documentul  menţionat  este  disponibil  şi la următoarea  adresă  de internet – http://apmms.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc în Sighişoara, strada Nicolae Titulescu nr.8,  în data de 06.11.2017,  începând cu orele 16.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş, Tg. Mureş str. Podeni nr.10 , până la data de 06.11.2017 (data dezbaterii publice).