Back

Anunţuri 2018_perioada august - decembrie: Solicitări ACORD, Decizia etapei de încadrare, Dezbatere publică

14.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului şi fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Exploatare agregate minerale şi amenajare piscicolă şi de agrement propus a fi realizat în loc. Ideciu de Jos, extravilan, jud. Mureș, titular S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Tăureni - teren extravilan identificat prin CF nr. 50379, titular  COMUNA TĂURENI. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00- 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00, marţi - vineri între orele 9,00 - 12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pensiune agroturistică schimbare de destinație din casă de locuit existentă", propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureș, str. Lăcrămioarei, nr. 20, jud. Mureș, titular GAL S. ANDREA P.F.A.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA JT Deda", propus a fi realizat în loc. Deda, jud. Mureș, titular S.C. ENERGY DESIGN & CONSULTING S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere hală asamblare (C1, C2, C3) și corp administrativ C8, amenajare accese și platformă incintă", propus a fi realizat în loc. Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 12, jud. Mureș, titular S.C. DURKOPP ADLER S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

10.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul LUCRĂRI DE CURĂȚARE, REMEDIERE A SOLULUI/ SUBSOLULUI ȘI RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A AMPLASAMENTULUI - DEPOZIT DE PRODUSE PETROLIERE UNGHENI, JUDETUL MURES, propus a fi amplasat în jud. Mureş, oraş Ungheni, str. Principală nr. 1, titular  OMV PETROM S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  executantului de proiect din Bucureşti, Petrom City str. Coralilor nr. 22, sector 1. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Racordarea la reţeaua de canalizare a restaurantului «La Riviere»” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Iernut, sat Cipău nr. 10A, titular  STEKAS CONSERV S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din oraş Iernut sat Cipău nr. 10A. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare agregate minerale şi amenajare piscicolă şi de agrement”, propus a fi realizat în loc. Ideciu de Jos, f.nr., jud. Mureş, titular S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mures - loc. Tîrgu Mures, str. Podeni, nr. 10, luni, între orele 9,00 - 15,00 şi marţi-vineri, între orele 9,00-12,00 și la sediul titularului - com. Ibăneşti, sat Brădeţelu, str. Principală, nr. 45, jud. Mureş, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-15,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

09.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de distribuție apă potabilă  în localitatea Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie, jud. Mureș”, pe amplasament în satul Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie, jud. Mureş, titular com. Sînpetru de Câmpie. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul Primăriei Sînpetru de Cîmpie. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Drum forestier Dugașul de Jospropus a fi amplasat în extravilanul comunei Lunca Bradului,  jud. Mureş, titular DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele 9,00-12,00,  şi la sediul  titularului de proiect din municipiul Tîrgu Mureș, str. George Enescu, nr. 6, judeţul Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele 9,00-12,00

 

08.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de locuit P+M”, propus a fi amplasat în comuna Crăciunesti, sat Budiu Mic, str. Izvorului nr. 6, jud. Mureş, titular Nemes Ioan. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.08.2018 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire hipermarket P+1E (parțial), container Imbiss-grill, container reciclare, țarc acoperit pentru cărucioare, amenajări interioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post Trafo, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, împrejmuire, reabilitare str. Târnăveni pentru amenajare acces auto, organizare de șantier", propus a fi realizat în loc. Tîrnăveni, str. Victoriei, nr. 15A, jud. Mureș, titular S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare la CT1”, propus a fi amplasat în orașul Ungheni, sat Recea, nr. 1/A, judeţul Mureş, titular R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA Tg. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire bază de condiţionare cereale", propus a fi realizat în satul Crăieşti, teren identificat prin C.F. nr. 50586/Crăieşti, com. Crăieşti, jud. Mureş titular MOLDOVAN PETRUŢA ALISIA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Podeţ provizoriu pe drumul judeţean DJ 143 Daneş-Criş - limită judeţ Sibiu km 11+200, judeţul Mureş", propus a fi realizat în satul Criş, comuna Daneş, jud. Mureş, titular CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ - DIRECŢIA TEHNICĂ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spălătorie auto cu 2 boxe automatizate", propus a fi realizat în loc. Luduș, Bulev. 1 Decembrie 1918, nr. 45, jud. Mureș, titular S.C. FLAMINA COM PROD S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier în localitatea Voiniceni, com. Ceuașu de Cîmpie, jud. Mureș” , pe amplasament în loc. Voiniceni, nr. 291, com. Ceuașu de Cîmpie, jud. Mureş, titular S.C. ELLASYSTEMSHEATING S.R.L.-D Voiniceni. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul SC ELLASYSTEMSHEATING SRL-D, Voiniceni. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pensiune cu 10 camere cu sală de mese, branșamente la utilități", propus a fi realizat în loc. Sovata, str. Plopilor, f. nr., jud. Mureș, titular S.C. SERAFO CONSTRUCT S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

03.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire clădire service auto P”, pe amplasamentul din com. Solovăstru, sat Solovăstru, f. nr., jud. Mureş, titular BLOJ LUCIAN RADU. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

02.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hală de producţie şi birouri P+Ep" propus a fi realizat în loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107, titular S.C. TOP ELECTRO S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectu "Pensiune agroturistică schimbare de destinaţie din casă de locuit existentă" propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 20, titular GAL S. ANDREA P.F.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din Sîncraiu de Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 20, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

01.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire hipermarket P+1E (parțial), container Imbiss-grill, container reciclare, țarc acoperit pentru cărucioare, amenajări interioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post Trafo, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, împrejmuire, reabilitare str. Târnăveni pentru amenajare acces auto, organizare de șantier”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. Victoriei, nr. 15A, jud. Mureş, titular S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire pensiune cu 10 camere cu sală de mese, branșamente la utilități”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Plopilor, f. nr, jud. Mureş, titular S.C. SERAFO CONSTRUCT S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10.