Back

Anunţuri 2018_perioada august - decembrie: Solicitări ACORD, Decizia etapei de încadrare, Dezbatere publică

15.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ORGANIZARE DE ŞANTIER pentru construire blocuri de locuit, echipamente publice, centru comercial, birouri, amenajarea circulaţiei auto, pietonale, parcaje, piste biciclete, locuri de joacă, dig-promenadă, extindere reţele, branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Băneasa nr. 2,   titular  MAURER IMOBILIARE S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, la sediul titularului din judeţul Braşov, municipiul Braşov strada Albatrosului nr. 11,  precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro

 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire blocuri de locuit, echipamente publice, amenajare circulații auto, pietonale, parcaje, piste biciclete, locuri de joacă, construire dig-promenadă, extindere reţele şi branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Băneasa nr. 2,   titular  MAURER IMOBILIARE S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, la sediul titularului din judeţul Braşov, municipiul Braşov strada Albatrosului nr. 11,  precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

12.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă -  str. Gheorghe Doja, Tudor Vladimirescu, Piaţa 1 Dcembrie 1918, Câmpului, loc. Ienut, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Iernut, str. Gheorghe Doja, Tudor Vladimirescu, Piaţa 1 Dcembrie 1918, Câmpului, jud. Mureş titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Recea, str. Izvorul Rece,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare unitate de abatorizare şi procesare păsări” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, comuna Sînpaul, sat Sînpaul, identificat prin extras CF nr. 52201/Sînpaul,  titular  S.C. OPREA AVI-COM S.R.L.. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş  strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii / contestaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construirea unei pensiuni agroturistice" în localitatea Câmpu Cetăţii de către S.C. HATNAP S.R.L. propus a fi realizat în satul Câmpul Cetăţii, nr. 122, com Eremitu, jud. Mureş, titular TORDAI-SOOS ATTILA-SANDOR pentru S.C. HATNAP S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din satul Câmpul Cetăţii, nr. 122, com. Eremitu, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Branşament electric monofazat” propus a fi realizat în satul Sălard, nr. 134/B/C, com. Lunca Bradului, jud. Mureş, titular SZILAGYI ANCA MARIA şi SZILAGYI DENES. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la domiciliul titularului de proiect, în zilele de luni-vineri între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă - str. Dacia Traiană, Gării, loc. Ienut, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Iernut, str. Dacia Traiană, Gării, jud. Mureş titular S.C. MONTREPCOM S.R.L. pentru SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Recea, str. Izvorul Rece,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă - str. Petofi Sandor, str. Unirii, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, str. Gheorghe Doja, str. Ady Endre, loc. Ienut, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Iernut, str. Petofi Sandor, str. Unirii, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, str. Gheorghe Doja, str. Ady Endre, jud. Mureş titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Recea, str. Izvorul Rece,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

10.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbrăcăminți  ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fîntînele-Vețca – intersecție DN13C (fost DJ137)", propus a fi realizat în com. Vețca, satele Vețca și Jacodu, pe drumul județean DJ134, Fîntînele –Vețca- intersecție DN13C (fost DJ137), jud. Mureș, titular CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

09.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Amenajări interioare, mansardare în volumul podului existent, extindere clădire cu spaţii de cazare şi restaurant, amenajare incintă, împrejmuire, branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Călăraşilor nr.106, titular ROMUR S.A. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Intervenţie la sonda 173 Teline", propus a fi realizat în extravilanul comunei Apold, jud. Mureş, titular S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din  Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Intervenţie la sondele 150 şi 170 Teline", propus a fi realizat în extravilanul comunei Apold, jud. Mureş, titular S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din  Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

08.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiinţare corpuri de clădiri C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12", pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, jud. Mureș, titular S.C. TERRA RECYCLING S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Tîrnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

05.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Clădire locuinţe colective cu parter comercial S+P+4E+5R, amenajări exterioare şi branşamente la utilităţi (apă, canal, gaze naturale, electric)" propus a fi realizat în localitatea Tîrgu Mureş, str. Bartok Bela, nr.2, jud. Mureş titular SC FARMACEUTICA B&B SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Tîrgu Mureş, Piaţa Trandafirilor, nr.16, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajări interioare, mansardare în volumul podului existent, extindere clădire cu spaţii de cazare şi restaurant, amenajare incintă, împrejmuire, branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Călăraşilor nr.106, titular  S.C. ROMUR S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului din Tg. Mureş, Piaţa Teatrului nr. 10,  precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Schimbarea de destinație a construcțiilor existente în spații comerciale și de alimentație publică, locuințe colective, amenajări interioare și mansardarea clădirilor existente cu destinația de locuințe colective în volumul podului existentpropus a fi amplasat municipiul Tîrgu Mureș, str. Republicii, nr. 10,  jud. Mureş, titular S.C. BVB DORTMUND S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi-vineri între orele 9,00-12,00,  şi la sediul  titularului de proiect din municipiul Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28, judeţul Harghita. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele 9,00-12,00.

 

02.10.2018

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire centru comercial, centrală termică şi gospodărie PSI, amenajări exterioare – parcare, accese incintă, drumuri de acces şi incintă, zone verzi – amplasare totemuri reclamă şi firme, racorduri şi branşamente utilităţi” propus a fi realizat în loc. Reghin, str. Ierbuş, nr. 17-23, jud. Mureș, titular  S.C. EVORA CENTER S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,    str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Reabilitare poduri la drumul forestier Secuieu, propus a fi realizat în extravilanul comunei Ibăneşti, jud. Mureş, titular DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din  Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (proiect) nr. 7866/02.10.2018 (fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Sistem de distribuție apă potabilă  în localitatea Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie, jud. Mureș” în  satul Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie,  titular com. Sînpetru de Cîmpie. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00 -15,00, marți -vineri între orele 9,00 -12,00, precum şi la următoarea adresă de internet :  http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.10.2018.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Îmbunătăţire nivel tensiune şi modernizare LEA JT şi branşamente Şăulia" propus a fi realizat în localitatea Şăulia, jud. Mureş titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului și fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod la drumul forestier Niraju Mic km. 7+800”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Chiheru de Jos, judeţul Mureş, titular DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

28.09.2018

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizarea unor străzi din Oraşul Ungheni: str. Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcâmilor, str. Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului, în loc. Vidrasău: str. Paroştei, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrăţirii, str. Păcii, în loc. Moreşti: str. Delniţei, str. Înfrăţirii, str. Cap-ului, jud. Mureş, propus a fi realizat în loc. Ungheni: str. Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcâmilor, str. Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului, loc. Vidrasău: str. Paroştei, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrăţirii, str. Păcii, loc. Moreşti: str. Delniţei, str. Înfrăţirii, str. Cap-ului, jud. Mureş  titular ORAŞUL UNGHENI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Ungheni, str. Principală, nr. 357, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

27.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centru comercial, centrală termică şi gospodărie PSI, amenajări exterioare – parcare, accese incintă, drumuri de acces şi incintă, zone verzi – amplasare totemuri reclamă şi firme, racorduri şi branşamente utilităţi" propus a fi realizat în municipiul Reghin, str. Ierbuş, nr. 17-23, jud. Mureș, titular S.C. EVORA CENTER S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 17, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

25.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, str. M. Viteazu  și str. I. C. Brătianu în Iernut, jud. Mureș", propus a fi realizat în loc. Iernut, str. M. Viteazu și str. I. C. Brătianu, jud. Mureș, titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din  Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Refacere podeţ peste pârâul Botorca” propus a fi realizat în loc. Tîrnăveni, extravilan, jud. Mureş  titular MUNICIPIUL TÎRNĂVENI. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

21.09.2018

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă unifamilială”, propus a fi realizat judeţul Mureş, com. Apold, sat Daia, str. Principală, nr. 1, jud. Mureş, titular ROBU NICOLAE. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

20.09.2018

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizarea unor străzi din Municipiul Reghin – lot 4”, pe amplasamentul din loc. Reghin, străzile: Vișinilor, Mărului, Prunului, Spicului, Ghiocelului, Narciselor, Arenei, Ghețarului, Molidului și Gheorghe Șincai, jud. Mureş, titular MUNICIPIUL REGHIN. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

19.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Modernizare strada 8 Martie”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, mun. Tg. Mureş str.8 Martie, titular  MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Modernizare strada Victor Babeş”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, mun. Tg. Mureş Victor Babeş, titular  MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

 

18.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire pensiune agroturistică" propus a fi realizat în localitatea Cîmpu Cetăţii, f.nr. CF nr. 50303, comuna Eremitu, jud. Mureş titular GHERMAN ERZSEBET. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare drum interior" propus a fi realizat în loc. Livezeni, nr. 34-36, jud. Mureș, titular S.C. DOLOMITI INVEST S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

17.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare drum interior" propus a fi realizat în loc. Livezeni, nr. 34-36, jud. Mureș, titular S.C. DOLOMITI INVEST  S.R.L. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Livezeni, nr. 9F2, jud. Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

12.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Mărire capacitate transport şi modernizare LEA 110 KV Fântânele – Corunca, jud. Mureş" propus a fi realizat în comunele Corunca, Acăţari, Bălăuşeri, Fântânele, jud. Mureş titular SC ENERGOGTI SRL pentru SDEE TRANSILVANIA SUD SA - SDEE MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în loc. Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.103, jud. Mures.

 

11.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,  fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Construire cabană P+M”, propus a fi amplasat localitatea Sălard, f.nr., CF nr.51112,comuna Lunca Bradului, jud. Mureş, titular Zogorean Valentin Petrişor şi Zogorean Mioara Monica. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Exploatare agregate minerale” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, localitatea Sântioana de Mureş - extravilan , titular S.C. TRACOS S.R.L.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele 9,00-12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare LEA JT şi branşamente în zona CE Tîrgu Mureş (Şincai-Fânaţe, Săbed), jud. Mureş" propus a fi realizat în comunele Ceuaşu de Cîmpie şi Şincai, jud. Mureş, titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. - S.D.E.E. Tîrgu Mureş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Îmbunătăţire nivel tensiune şi modernizare LEA JT şi branşamente Şăulia" propus a fi realizat în localitatea Şăulia, jud. Mureş, titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș”, propus a fi realizat în com. Miheșu de Câmpie, sat Miheșu de Cîmpie, străzi secundare, jud. Mureș titular COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

06.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Mărire capacitate transport şi modernizare LEA 110 KV Livezeni - Tîrgu Mureş" propus a fi realizat în municipiul Tîrgu Mureş, jud. Mureş titular  S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. - SDEE MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Mărire capacitate transport şi modernizare LEA 110 KV Corunca-Livezeni, jud. Mureş" propus a fi realizat în localităţile Tîrgu Mureş, Corunca, jud. Mureş titular S.C. ENERGOGTI S.R.L. pentru S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. - SDEE MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (proiect) nr. 5069/06.09.2018 (fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș” în extravilanul orașului Miercurea Nirajului, titular Orașul Miercurea Nirajului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marți-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.09.2018.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (proiect) nr. 7206/06.09.2018 (fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Instalație de suprafață la sonda 8 Trei Sate” în  extravilanul loc. Trei Sate, com. Ghindari, titular S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA  TÎRGU MUREŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marți-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.09.2018.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (proiect) nr. 3757/06.09.2018 (fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spălătorie auto și realizare împrejmuire” în  Sărmașu, str. Pepinierii, nr. 6A, titular S.C. CONFERIMPEX S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marți-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.09.2018.

 

05.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii „Construcție provizorie pe o perioadă de 2 ani -Hală de producție și racord la utilități”, propus a fi amplasat în comuna Sîngeorgiu de Mureș, sat Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 16, judeţul Mureş, titular S.C. AAGES S.A.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare strada 8 Martie”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, mun. Tg. Mureş str. 8 Martie, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului în judeţul Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare strada Victor Babeş”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, mun. Tg. Mureş str.Victor Babeş, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului în judeţul Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

04.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii Construire casă de locuit P+M” propus a fi amplasat în satul Neagra, nr. 383, nr. 133/A/C, com. Lunca Bradului, jud. Mureş, titular UJICĂ CORNEL-VASILE si UJICĂ ADINA CRISTINA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire pensiune agroturistică" propus a fi realizat în localitatea Cîmpu Cetăţii, f.nr. CF nr. 50303, comuna Eremitu, titular GHERMAN ERZSEBET. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu domiciul în localitatea Eremitu, nr. 329, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Batoș, județul Mureș”, propus a fi realizat în loc. Batoș, pe un teren identificat prin CF nr. 52894/ Batoș, titular COMUNA BATOȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hale industriale, corpuri administrative, staţie betoane, amenajare accese, amplasare firme/totemuri, împrejmuire parţială, branşamente la utilităţi”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, mun. Tîrgu Mureş, str. Băneasa nr. 8, titular S.C. REICHON S.R.L.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare acces sens girator la spațiu comercial DN13A km 35+865 partea dreaptă, amenajare acces sens girator secundar DN13A km 35+975 partea dreaptă", propus a fi realizat în loc. Sovata, str. Primăverii, nr. 58, titular S.C. LOMAS S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hală de producţie şi birouri P+Ep", a fi realizat în loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107,  jud. Mureş  titular S.C. TOP ELECTRO S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din    Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului şi fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Schimbare de destinaţie din hală curci (C1) în staţie reciclare betoane propus a fi realizat în loc. Sighişoara, str. Cartier Venchi - ferma 7, jud. Mureș, titular S.C. SCHUSTER CONSALTING INTERNATIONAL S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

31.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construirea unei platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în oraşul Miercurea Nirajului, judeţul Mureş", propus a fi realizat în extravilan loc. Miercurea Nirajului, jud. Mureș, titular ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Miercurea Nirajului, P-ţa Bocskai Istvan, nr. 54, jud. Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Schimbare de destinaţie din hală curci (C1) în staţie reciclare betoane", propus a fi realizat în loc. Sighişoara, str. Cartier Venchi - ferma 7, jud. Mureș, titular S.C. SCHUSTER CONSALTING INTERNATIONAL S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Sighişoara, str. Viilor, nr. 10, jud. Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

29.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare nisip şi pietriş” Perimetrul Pănet deal IV, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, extravilan sat Sântioana de Mureş - comuna Pănet, titular  S.C. TRACOS  S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, str. Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului în judeţul Mureş, mun. Tîrgu Mureş, str. Libertăţii nr.145,  precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, str. Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

 

28.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Branşament electric P.T.A. proiectat”, propus a fi amplasat orașul Sîngeorgiu de Pădure, str. L. Bezid, nr. 23,  jud. Mureş, judeţul Mureş, titular S.C. ITALIA BAUBAR S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,  fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Construire casă de locuit D+P+M”, propus a fi amplasat orașul Sîngeorgiu de Pădure, str. L. Bezid, nr. 23,  jud. Mureş, judeţul Mureş, titular S.C. ITALIA BAUBAR S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Mărire grad de siguranţă şi îmbunătăţire nivel de tensiune la reţeaua de distribuţie 20 kV Reghin" propus a fi realizat în localitatea Reghin, str. Dedradului, Vânătorilor, str. Râului, str. Susenii Noi, str. Sălciilor, jud. Mureş, titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. BRAŞOV - SDEE MUREŞ, reprezentată prin S.C. ENERGOGTI S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale cu presiune redusă, în localitatea Senereuş", propus a fi realizat în localitatea Senereuş, com. Bălăuşeri, jud. Mureş titular S.C. MONTREPCOM S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

27.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Batoș, județul Mureș", pe amplasamentul din loc. Batoș, jud. Mureş, titular COMUNA BATOȘ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă de locuit P+M”, propus a fi realizat judeţul Mureş, com. Solovăstru, sat Solovăstru, f. nr., jud. Mureş, titular BOJAN EUGEN PETRU. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă de vacanță P+M”, propus a fi realizat judeţul Mureş, com. Răstolița, sat Gălăoaia, f. nr., jud. Mureş, titular TIPLEA MELANIA- IOANA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

24.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare acces sens girator la spațiu comercial DN13A KM 35+865 partea dreaptă, amenajare acces sens girator secundar DN 13A km 35+975 partea dreaptă", pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Primăverii, nr. 58, jud. Mureş, titular S.C. LOMAS S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hale industriale, corpuri administrative, staţie betoane, amenajare accese, amplasare firme / totemuri, împrejmuire parţială, branşamente la utilităţi”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, mun. Tîrgu Mureş, str. Băneasa nr. 8, titular  S.C. REICHON S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din Tîrgu Mureş, str. Depozitelor nr. 30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalaţie de suprafaţă la sonda 8 Trei-Sate”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, com. Trei-Sate, titular S.N.G.N. ROMGAZ Sucursala Tîrgu Mureş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din Tg. Mureş str. Salcâmilor nr. 23. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

 

23.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă str. Mihai Viteazu şi str. I.C. Brătianu în Iernut, jud. Mureş”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Mihai Viteazu şi I.C. Brătianu, jud. Mureş, titular S.C. MONTREPCOM S.R.L. pentru S.C. DELGAZ GRID S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți-vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spălătorie auto şi realizare împrejmuire”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Sărmaşu str. Pepinierii nr. 6A, titular  S.C. CONFERIMPEX S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din oraş Sărmaşu, str. Albinelor nr. 5. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, str. Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

22.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din com. Miheşu de Câmpie, sat Miheşu de Cîmpie, jud. Mureş, titular COMUNA MIHEŞU DE CÂMPIE. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți-vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

21.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construcție provizorie pe o perioadă de 2 ani - Hală de producție și racord la utilitățipropus a fi amplasat comuna Sîngeorgiu de Mureș, sat Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 16,  jud. Mureş, titular S.C. AAGES S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul  titularului de proiect din comuna Sîngeorgiu de Mureș, sat Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 16, judeţul Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, oraş Iernut, titular ORAŞUL IERNUT. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr. 10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Decontaminare sol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit OMV Petrom Ungheni”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Ungheninr.1, titular S.C. OMV PETROM S.A.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr. 10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Racordarea la reţeaua de canalizare a restaurantului «La Riviere»”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Iernut, sat Cipău nr. 10A, titular S.C. STEKAS CONSERV S.R.L.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr. 10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere reţea canalizare în Municipiul Sighişoara 2 (pe străzile Zugravilor, Livezilor, Izvorului şi B. ST. Delavrancea)”, propus a fi realizat în loc. Sighişoara, străzile Zugravilor, Livezilor, Izvorului şi B. ST. Delavrancea, titular MUNICIPIUL SIGHIŞOARA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

14.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii „Extindere și schimbare de destinație din casă de oaspeți în Centru de tabără”, propus a fi amplasat în comuna Aluniș, satul Aluniș, nr. 94, judeţul Mureş, titular PAROHIA REFORMATĂ ALUNIȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii Sistem fotovoltaic de 9,88 kW AC instalat pe acoperiș și branșament electric aferent”, propus a fi amplasat în comuna Hodoșa, satul Ihod, nr. 126, judeţul Mureş, titular VICSAI LEVENTE. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului şi fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Exploatare agregate minerale şi amenajare piscicolă şi de agrement propus a fi realizat în loc. Ideciu de Jos, extravilan, jud. Mureș, titular S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Tăureni - teren extravilan identificat prin CF nr. 50379, titular COMUNA TĂURENI. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00- 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00, marţi - vineri între orele 9,00 - 12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pensiune agroturistică schimbare de destinație din casă de locuit existentă", propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureș, str. Lăcrămioarei, nr. 20, jud. Mureș, titular GAL S. ANDREA P.F.A.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA JT Deda", propus a fi realizat în loc. Deda, jud. Mureș, titular S.C. ENERGY DESIGN & CONSULTING S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere hală asamblare (C1, C2, C3) și corp administrativ C8, amenajare accese și platformă incintă", propus a fi realizat în loc. Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 12, jud. Mureș, titular S.C. DURKOPP ADLER S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

12.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE FĂRĂ MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE PENTRU HALĂ DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE” , pe amplasament în Tîrgu Mureș, str Barajului, nr. 3, jud. Mureş, titular SC EURONARCIS SRL( prin S.C. MAPCOM LOGISTIK SRL). Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9-15 și marți - vineri între orele 9-12, şi la sediul S.C. MAPCOM LOGISTIK SRL. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

10.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul LUCRĂRI DE CURĂȚARE, REMEDIERE A SOLULUI/ SUBSOLULUI ȘI RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A AMPLASAMENTULUI - DEPOZIT DE PRODUSE PETROLIERE UNGHENI, JUDETUL MURES, propus a fi amplasat în jud. Mureş, oraş Ungheni, str. Principală nr. 1, titular  OMV PETROM S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  executantului de proiect din Bucureşti, Petrom City str. Coralilor nr. 22, sector 1. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Racordarea la reţeaua de canalizare a restaurantului «La Riviere»” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Iernut, sat Cipău nr. 10A, titular  STEKAS CONSERV S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din oraş Iernut sat Cipău nr. 10A. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare agregate minerale şi amenajare piscicolă şi de agrement”, propus a fi realizat în loc. Ideciu de Jos, f.nr., jud. Mureş, titular S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mures - loc. Tîrgu Mures, str. Podeni, nr. 10, luni, între orele 9,00 - 15,00 şi marţi-vineri, între orele 9,00-12,00 și la sediul titularului - com. Ibăneşti, sat Brădeţelu, str. Principală, nr. 45, jud. Mureş, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-15,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

09.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de distribuție apă potabilă  în localitatea Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie, jud. Mureș”, pe amplasament în satul Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie, jud. Mureş, titular com. Sînpetru de Câmpie. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul Primăriei Sînpetru de Cîmpie. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Drum forestier Dugașul de Jospropus a fi amplasat în extravilanul comunei Lunca Bradului,  jud. Mureş, titular DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00,  şi la sediul  titularului de proiect din municipiul Tîrgu Mureș, str. George Enescu, nr. 6, judeţul Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

 

08.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de locuit P+M”, propus a fi amplasat în comuna Crăciunesti, sat Budiu Mic, str. Izvorului nr. 6, jud. Mureş, titular Nemes Ioan. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.08.2018 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire hipermarket P+1E (parțial), container Imbiss-grill, container reciclare, țarc acoperit pentru cărucioare, amenajări interioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post Trafo, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, împrejmuire, reabilitare str. Târnăveni pentru amenajare acces auto, organizare de șantier", propus a fi realizat în loc. Tîrnăveni, str. Victoriei, nr. 15A, jud. Mureș, titular S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare la CT1”, propus a fi amplasat în orașul Ungheni, sat Recea, nr. 1/A, judeţul Mureş, titular R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA Tg. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire bază de condiţionare cereale", propus a fi realizat în satul Crăieşti, teren identificat prin C.F. nr. 50586/Crăieşti, com. Crăieşti, jud. Mureş titular MOLDOVAN PETRUŢA ALISIA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Podeţ provizoriu pe drumul judeţean DJ 143 Daneş-Criş - limită judeţ Sibiu km 11+200, judeţul Mureş", propus a fi realizat în satul Criş, comuna Daneş, jud. Mureş, titular CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ - DIRECŢIA TEHNICĂ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spălătorie auto cu 2 boxe automatizate", propus a fi realizat în loc. Luduș, Bulev. 1 Decembrie 1918, nr. 45, jud. Mureș, titular S.C. FLAMINA COM PROD S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier în localitatea Voiniceni, com. Ceuașu de Cîmpie, jud. Mureș” , pe amplasament în loc. Voiniceni, nr. 291, com. Ceuașu de Cîmpie, jud. Mureş, titular S.C. ELLASYSTEMSHEATING S.R.L.-D Voiniceni. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul SC ELLASYSTEMSHEATING SRL-D, Voiniceni. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pensiune cu 10 camere cu sală de mese, branșamente la utilități", propus a fi realizat în loc. Sovata, str. Plopilor, f. nr., jud. Mureș, titular S.C. SERAFO CONSTRUCT S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

03.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire clădire service auto P”, pe amplasamentul din com. Solovăstru, sat Solovăstru, f. nr., jud. Mureş, titular BLOJ LUCIAN RADU. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

02.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hală de producţie şi birouri P+Ep" propus a fi realizat în loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107, titular S.C. TOP ELECTRO S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectu "Pensiune agroturistică schimbare de destinaţie din casă de locuit existentă" propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 20, titular GAL S. ANDREA P.F.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din Sîncraiu de Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 20, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

01.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire hipermarket P+1E (parțial), container Imbiss-grill, container reciclare, țarc acoperit pentru cărucioare, amenajări interioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post Trafo, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, împrejmuire, reabilitare str. Târnăveni pentru amenajare acces auto, organizare de șantier”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. Victoriei, nr. 15A, jud. Mureş, titular S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire pensiune cu 10 camere cu sală de mese, branșamente la utilități”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Plopilor, f. nr, jud. Mureş, titular S.C. SERAFO CONSTRUCT S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10.