Back

Anunţuri 2018_perioada august - decembrie: Solicitări ACORD, Decizia etapei de încadrare, Dezbatere publică

28.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări pe domeniul public din cadrul investiției Cartier de locuințe colective - pod nou de legătură, corp de stradă nou, amenajare intersecții și sensuri giratorii, modernizare pod existent pe străzile Gheorghe Doja, Bega, Rosmarinului, Băneasa, Heliade Rădulescu și Libertății”, pe amplasament în Tîrgu Mureș, străzile Gheorghe Doja, Bega, Rosmarinului, Băneasa, Heliade Rădulescu și Libertății, jud. Mureş, titular SC MAURER IMOBILIARE MUREȘ SRL, Brașov. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul S.C. MAURER IMOBILIARE MUREȘ SRL. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire casă de locuit P" propus a fi realizat în localitatea Solovăstru, f.nr., Cf nr. 50534,  jud. Mureş, titular TOMŞA MARIUS-FLORIN. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro, si la sediul titularului Toaca, nr. 482, comuna Hodac, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

27.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, cu efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Drum forestier Dugașul de Jos”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Lunca Bradului, judeţul Mureş, titular DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro, în termen de 13 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Punerea în siguranţă a barajului de priză Gurghiu judeţul Mureş”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Solovăstru, titular Administraţia Naţională „Apele Române” -  Administraţia Bazinală de Apă Mureş. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele  9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Schimbare destinaţie centru medical în spaţiu comercial şi pensiune cu modificări interioare, refaţadizare şi amplasare firmă" propus a fi realizat în localitatea Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 2, jud. Mureş titular S.C. PALAS COM S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire casă de vacanţă P+M" propus a fi realizat în localitatea Sovata, str. Tivoli, f.nr., CF nr. 54964, jud. Mureş, titular HOFMAN ANTON. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro, si la sediul titularului Berceni, nr.44, oraş Ilfov. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

21.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Hangar aviaţie business cu anexe, platforma şi calea de rulare cu instalaţii aferente, inclusiv platforma pentru utilaje handling”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, oraş Ungheni sat Recea/Vidrasău, Șoseaua Tg. Mureş-Luduş km. 14,5 - Aeroport, titular R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  TÎRGU MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din oraş Ungheni sat Recea/Vidrasău, Șoseaua Tg. Mureş-Luduş km. 14,5 - Aeroport,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

20.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire cabană și împrejmuire”, propus a fi realizat în com. Lunca Bradului, sat Lunca Bradului, f. nr., jud. Mureş, titular ALMĂȘAN SILVIU ALIN și ALMĂȘAN SIMONA ADORIANA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

18.12.2018

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a municipiului Tîrgu Mureş, propus a fi realizat în municipiul Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Doja, jud. Mureş, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ – Direcţia Tehnică. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din loc. Tîrgu Mures, str. Podeni, nr. 10, luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.12.2018.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Introducere gaz în comuna Ibăneşti şi a statelor aparţinătoare” propus a fi realizat în com. Ibăneşti, satele Ibăneşti, Blidireasa, Brădeţelu, Dulcea, Ibăneşti – Pădure, Pârâu - Mare, Tisieu şi Zimţi, jud. Mureş, titular COMUNA IBĂNEŞTI. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire unitate colectare, condiţionare, depozitare şi comercializare cereale", propus a fi realizat în loc. Pogăceaua, teren identificat prin C.F. nr. 50288/Pogăceaua, jud. Mureş  titular S.C. AGRO CISMAŞ S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, str. Izvorului și str. Teilor în loc. Sovata, jud. Mureș", propus a fi realizat în loc. Sovata, str. Izvorului și str. Teilor, jud. Mureș titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș", propus a fi realizat în loc. Tîrgu Mureș, str. Dealului, nr. 22, jud. Mureș titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ -DIRECȚIA TEHNICĂ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Amenajare Parc Municipal, Centru de Atletism şi Stadion Tîrgu Mureş” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, Aleea Parcul Sportiv Municipal nr. 4, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele  9,00-12,00. 

 

17.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE DRUM ÎN LOCALITATEA DUBIȘTEA DE PĂDURE, COMUNA HODAC, JUDEȚUL MUREȘ”, pe amplasament în extravilanul loc. Hodac, respectiv intravilanul loc. Dubiștea de Pădure, com. Hodac, jud. Mureş, titular Primăria HODAC. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00, şi la Primăria HODAC. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a municipiului Tîrgu Mureş”, propus a fi realizat în municipiul Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Doja, jud. Mureş, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ – Direcţia Tehnică. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mures – loc. Tîrgu Mures, str. Podeni, nr. 10, luni, între orele 9,00 – 15,00 şi marţi-vineri, între orele 9,00-12,00 și la sediul titularului - Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, jud. Mureş, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-15,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

14.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea unor străzi în comuna Sîntana de Mureș, județul Mureș, propus a fi realizat în com. Sîntana de Mureș, sat Sîntana de Mureș, străzile: Morii și Păstorilor, sat Curteni, străzile: Cărămizilor, Veche și strada Scurtă și sat Chinari, strada Cimitirului, jud. Mureș, titular COMUNA SÎNTANA DE MUREȘ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Refacere nr. poduri 1 comuna Lunca Bradului şi refacere număr podeţe 7 comuna Lunca Bradului”, propus a fi amplasat în localitatea Lunca Bradului, jud. Mureş, titular Comuna Lunca Bradului. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Lunca Bradului, nr.188,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

13.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Introducere gaz în comuna Ibăneşti şi a statelor aparţinătoare" propus a fi realizat în com. Ibăneşti, satele Ibăneşti, Blidireasa, Brădeţelu, Dulcea, Ibăneşti - Pădure, Pârâu - Mare, Tisieu şi Zimţi, jud. Mureş, titular COMUNA IBĂNEŞTI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Ibăneşti, nr. 708, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

12.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș", pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Dealului, nr. 22, jud. Mureş, titular MUNICIPIUL TÎRGU MURES – DIRECTIA TEHNICA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare(proiect) nr. 10867/11.12.2018(fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Îmbunătățire proces tehnologic prin montare separator și rezervor îngropat la capul de erupție al sondei 29 Grebeniș(modernizare IT sonda 29 Grebeniș N.I. 11060735)” în  extravilanul loc. Grebenișu de Cîmpie , com. Grebenișu de Cîmpie,  titular S.N.G.N. ROMGAZ  S.A. - SUCURSALA  TÎRGU MUREŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00 -15,00, marți -vineri între orele 9,00 -12,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.12.2018.

 

11.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Îmbunătățirea structurii rutiere în comuna Pănet, judeţul Mureş”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Pănet,  titular COMUNA PĂNET. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900- 1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizarea unor străzi din municipiul Reghin – lot 4", propus a fi realizat în loc. Reghin, străzile: Vișinilor, Mărului, Prunului, Spicului, Ghiocelului, Narciselor, Arenei, Ghețarului, Molidului și Gheorghe Șincai, jud. Mureș titular MUNICIPIUL REGHIN. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Reabilitare drum forestier Ilişoara Mare-Pârâul Oprit", propus a fi realizat în extravilanul comunei Lunca Bradului, jud. Mureş, titular DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din  Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului şi fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul  “Instalație tehnologică de suprafață Sonda 172 Măgherani", propus a fi realizat în comuna Ghindari, sat Abud, extravilan, jud. Mureş, titular SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA TÎRGU MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

10.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Sînpaul", pe amplasamentul din com. Sînpaul, satele Valea Izvoarelor, Sînpaul, Chirileu și Dileu Nou, f. nr., jud. Mureş, titular COMUNA SÎNPAUL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amplasare containere metalice alipite pentru microberăriepropus a fi amplasat comuna Solovăstru, satul Jabenița, nr. 109,  jud. Mureş, titular S.C. BREWING PROPAGANDA S.R.L. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 900-1500, marţi – vineri între orele 900-1200,  şi la sediul  titularului de proiect.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 900-1500, marţi – vineri între orele 900-1200

 

06.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătățirea structurii rutiere în comuna Pănet, judeţul Mureş”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Pănet,  titular COMUNA PĂNET. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din loc. Pănet nr.191,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

05.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire pensiune agroturistică" propus a fi realizat în localitatea Cîmpu Cetăţii, f.nr. CF nr. 50303, comuna Eremitu, titular GHERMAN ERZSEBET. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu domiciul în localitatea Eremitu, nr. 329, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătățirea structurii rutiere în comuna Mica, judeţul Mureş”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Mica,  titular COMUNA MICA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din loc. Mica nr. 56 jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare tronson de drum judeţean DJ135 Tîrgu Mureş – Sărățeni – limita judeţului Harghita”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Sărățeni,  titular CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

04.12.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă şi canalizare în cartier Mihai Eminescu nou, oraş Iernut, judeţ Mureş” propus a fi amplasat în jud. Mureş oraş Iernut, cartier Mihai Eminescu,  titular ORAŞUL IERNUT. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900- 1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de locuit” propus a fi realizat în localitatea Lunca Bradului nr. 324 D, jud. Mureş, titulari Cioloca Teodor şi Cioloca Alina Maria. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

29.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare fermă ATLANTIC SOMON în sistem recirculant, orașul Sovata, jud. Mureș” , pe amplasament în Sovata, str. Minei, jud. Mureş, titular NOVAK LEVENTE. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9-15 și marți - vineri între orele 9-12, şi la primăria orașului Sovata. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

28.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere RED din localitatea Solovăstru (zona Mociar)" propus a fi realizat în localitatea Solovăstru, str. Strada nr.21, jud. Mureş  titular SDEE TRANSILVANIA SUD SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE ÎN CARTIER MIHAI EMINESCU NOU, ORAŞ IERNUT, JUDEŢ MUREŞpropus a fi amplasat în jud. Mureş oraş Iernut, cartier Mihai Eminescu,  titular ORAŞUL IERNUT. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din Tg. Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

27.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare(nr.11000/27.11.2018) –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Amenajare piscicolă şi de agrement”  propus a fi amplasat în jud. Mureş, extravilan loc. Reghin,  titular prin  GEIGER GROUP ROMANIA SRL. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900- 1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă str. Viilor, Recoltei, Pref. V. Moldovan, Izvorului, Secerii, Mierlei, Muncii" propus a fi realizat în localitatea Tîrnăveni, str. Viilor, Recoltei, Pref. V. Moldovan, Izvorului, Secerii, Mierlei, Muncii, jud. Mureş titular SC DELGAZ GRID SA, reprezentată prin SC MONTREPCOM SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Înlocuire conducte şi branşament gaze naturale presiune redusă" propus a fi realizat în localitatea Sighişoara, str. Dealul Gării, Tudor Vladimirescu, jud. Mureş,titular SC MONTREPCOM SRL pentru DELGAZ GRID SA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă -  str. Dacia Traiană, Gării,  loc. Ienut, jud. Mureş propus a fi realizat în localitatea Iernut, str. Dacia Traiană, Gării, jud. Mureş titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Construire casă de vacanță P+M” propus a fi realizat în com. Răstolița, sat Gălăoaia, f. nr.jud. Mureş, titular TIPLEA MELANIA-IOANA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

26.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare Parc Municipal, Centru de Atletism şi Stadion Tîrgu Mureş” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, Aleea Parcul Sportiv Municipal nr.4,  titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ – SPUM. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din Tg. Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

23.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere RED din localitatea Solovăstru (zona Mociar) propus a fi realizat în localitatea Solovăstru, str. Strada, nr.21, jud. Mureş  titular SDEE TRANSILVANIA SUD SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul, Înfiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice prin reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire în localitatea Dileu Vechi, com. Ogra, jud. Mureş propus a fi realizat în localitatea Dileu Vechi, nr.188, comuna Ogra, jud. Mureş, titular COMUNA OGRA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Ogra, str. Principală, nr.103/A, jud. Mureş.

 

22.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare(proiect) nr. 8901/20.11.2018(fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “SCHIMBARE DE DESTINAȚIE FĂRĂ MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE PENTRU HALĂ DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE” în  Tîrgu Mureș, str. Barajului, nr. 3,  titular SC EURONARCIS SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00 -15,00, marți -vineri între orele 9,00 -12,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.11.2018.

 

21.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbrăcăminţi uşoare bituminoase pe DJ 153G (DJ151) – Papiu Ilarian – Iclănzel (DJ 152A) km 14+380-17+180, judeţul Mureş”, propus a fi realizat în com. Iclănzel, jud. Mureş titular CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Asfaltare stradă în localitatea Toaca, comuna Hodac, judeţul Mureş”, propus a fi realizat în sat Toaca, com. Hodac, jud. Mureş titular PRIMĂRIA HODAC. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "INT, reconductoare şi securizare branşamente în loc. Vătava, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Vătava, jud. Mureş titular SDEE TRANSILVANIA SUD SA - Serviciul Proiectare Mureş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare LES JT şi branşamente zona CE MT - JT (str. Viilor, str. 1 Decembrie 1918, P-ţa H. Oberth, str. T. Ionescu) municipiul Sighişoara, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Sighişoara, str.  Viilor, str. 1 Decembrie 1918, P-ţa H. Oberth, str. T. Ionescu, jud. Mureş, titular SC SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD SA prin SC ENERGY DESIGN & CONSULTING SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Braşov, str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 33,  jud. Braşov.

 

20.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Instalație tehnologică de suprafață Sonda 172 Măgherani”, pe amplasamentul din com. Ghindari, sat Abud, extravilan, jud. Mureş, titular SNGN ROMGAZ SA – SUCURSALA TÎRGU MUREȘ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă -  str. Dacia Traiană, Gării,  loc. Ienut, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Iernut, str. Dacia Traiană, Gării, jud. Mureş titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Punerea în siguranţă a Barajului de Priză Gurghiu”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, comuna Solovăstru - extravilan,  titular Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din Tg. Mureş, str. Koteles Samuel nr. 33. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

19.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare piscicolă şi de agrement” propus a fi amplasat în extravilan loc. Reghin,  titular prin GEIGER GROUP ROMANIA SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  executantului de proiect din Cristeşti str. Geiger nr.1E. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

15.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Clădire locuinţe colective cu parter comercial S+P+4E+5R, amenajări exterioare şi branşamente la utilităţi (apă, canal, gaze naturale, electric)" propus a fi realizat în localitatea Tîrgu Mureş, str. Bartok Bela, nr.2, jud. Mureş, titular SC FARMACEUTICA B&B SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din    Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, cu efectuarea Raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Reabilitare drum forestier Vârful Mare", propus a fi realizat în extravilanul comunei Lunca Bradului, jud. Mureş, titular DIRECTIA SILVICA MURES. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de  8  de zile de la data afişării anunţului. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Mureș, precum și la următoarea adresă de e-mail office @apmms.anpm.ro, în termen de 13 zile de la data afișării.

 

14.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii Lărgirea unui tronson de drum județean DJ 154E Reghin (DN 15)-Solovăstru-Jabenița-Adrian-Gurghiu (DJ 153C), județul Mureș”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Solovăstru, satele Solovăstru și Jabenița, DJ 154E, județul Mureș, titular CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

13.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire 7 case înșiruite P+M, împrejmuire și racord la utilități”, propus a fi realizat în com. Livezeni, sat Livezeni, f. nr., jud. Mureș titular SC TERRA METAL ART SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Exploatare material de umplutură Autostrada Lot 3 Cheţani-Câmpia Turzii – perimetrul Cheţani Baza”  propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Cheţani, extravilan loc. Cheţani,  titular STRACO GRUP S.R.L.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900- 1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire 7 case înșiruite P+M, împrejmuire și racord la utilități”, propus a fi realizat în com. Livezeni, sat Livezeni, f. nr., jud. Mureș titular SC TERRA METAL ART SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Desfiinţare clădiri existente – corp C1, C2 şi C3, Construire ansamblu de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter şi demisol, birouri şi parcări subterane, amenajări exterioare” propus a fi realizat în loc. Tîrgu Mureş, P-ţa Trandafirilor, nr. 24, jud. Mureş, titular SC SALA CONSTRUCT SRL. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Extindere spaţii comerciale, supraetajare cu spaţii de locuinţe colective, împrejmuire şi amenajări extrioare" propus a fi realizat în loc. Tîrgu Mureş, str. 22 Decembrie 1989, nr. 57, jud. Mureş, titular PASZTOR VILMOS. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Extindere hală producţie şi birouri" propus a fi realizat în loc. Albeşti, Calea Baraţilor, nr. 17,  jud. Mureş, titular S.C. GST SAFETY TEXTILES RO S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire centru comercial cu dotări aferente, realizare corpuri de drum, racorduri şi branşamente la utilităţi – apă, canal, gaze naturale, electrice, împrejmuire teren" propus a fi realizat în loc. Tîrgu Mureş, Calea Sighişoarei, fnr., jud. Mureş, titular S.C. TARGU MURES SHOPPING CITY S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de locuit P+M” propus a fi realizat în com. Solovăstru, sat Solovăstru, f. nr., C. F. nr. 50185 /Solovăstru, jud. Mureş, titular BOJAN EUGEN PETRU. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

12.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, str. Izvorului și str. Teilor în loc. Sovata, jud. Mureș", pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Izvorului și str. Teilor, jud. Mureş, titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

09.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice propus a fi realizat în localitatea Orşova, comuna Gurghiu, jud. Mureş, titular S.C. RCS & RDS S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro, si la sediul titularului Bucureşti str. Dr. Staicovici, nr.75, Sector 5. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

08.11.2018 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare material de umplutură Autostrada Lot 3 Cheţani-Câmpia Turzii – perimetrul Cheţani Baza”  propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Cheţani, titular STRACO GRUP S.R.L.. Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, loc. Tg. Mureş, Str. Podeni, nr.10, în zilele de: luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00 – 12,00. Observaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Mureş, loc. Tg. Mureş, Str. Podeni, nr.10, în zilele de: luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00 – 12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere hală producţie şi birouri, propus a fi realizat loc. Albeşti, Calea Baraţilor, nr. 17, jud. Mureş, titular S.C. GST SAFETY TEXTILES RO S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Albeşti, Calea Baraţilor, nr. 17, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere spaţii comerciale, supraetajare cu spaţii de locuinţe colective, împrejmuire şi amenajări exterioare, propus a fi realizat loc. Tîrgu Mureş, str. 22 Decembrie 1989, nr. 57, jud. Mureş, titular PASZTOR VILMOS. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Tîrgu Mureş, str. 22 Decembrie 1989, nr. 57, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Desfiinţare clădiri existente - corp C1, C2 şi C3. Construire ansamblu de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter şi demisol, birouri şi parcări subterane, amenajări exterioare, propus a fi realizat municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Trandafirilor, nr. 24, jud. Mureș, titular S.C. SALA CONSTRUCT S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din municipiul Tîrgu Mureş, str. Depozitelor, nr. 4, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

07.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire garaj, fânar şi gard împrejmuire  propus a fi realizat în localitatea Meştera, nr.67, comuna Stînceni, jud. Mureş, titular Truţa Liviu Dorin. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro, si la sediul titularului Bistriţa, str. Poligonului, nr.10,  jud. Bistriţa Năsăud. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire anexă gospodărească - şopron propus a fi realizat în localitatea Stînceni, f.nr., CF nr. 51292, jud. Mureş, titular Megyesei Csaba. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro, si la sediul titularului Topliţa, str. Lungă, nr.98, jud. Harghita. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire casă de locuit propus a fi realizat în localitatea Lunca Bradului nr. 324 D, jud. Mureş, titular Cioloca Teodor şi Cioloca Alina Maria. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, loc. Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro, si la sediul titularului Lunca Bradului, nr. 324 A,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare Parc Municipal, Centru de Atletism şi Stadion Tîrgu Mureş” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, Aleea Parcul Sportiv Municipal nr.4, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului în judeţul Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexă agricolă - sală de muls” propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Bahnea, sat Bernadea f.nr. identificat prin CF nr. 50375 BAHNEA, titular I.I. HANCU LAZĂR. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului în judeţul Mureş, comuna Bahnea, sat Bernadea str. Principală nr. 101, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construirea unei pensiuni agroturistice în localitatea Câmpu Cetăţii de către S.C. Hatnap S.R.L.”, propus a fi realizat în sat Câmpu Cetăţii, nr. 122, com. Eremitu, jud. Mureş  titular Tordai-Soos Attila-Sandor pentru S.C. HATNAP S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitare strada Dumbravei – Tronson 1”, propus a fi realizat în loc. Sighişoara, str. Dumbravei,  jud. Mureş  titular MUNICIPIUL SIGHIŞOARA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

06.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de vacanță P+M” propus a fi realizat în comuna Lunca Bradului, satul Sălard, F.N., jud. Mureş, titular TAKACS KINGA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Retehnologizare spălătorie auto; Reparaţii şi amplasarea a 3 staţii de spălare cu autoservire propus a fi realizat în localitatea Tîrnăveni, str. Armatei, nr. 85A, jud. Mures, titular S.C. PO&AA BOOM SERVICE S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

A.P.M.  Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Racordarea unităţilor publice la reţeaua de apă potabilă în satul Berghia, comuna Pănet, judeţul Mureş”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Pănet sat Berghia, titular COMUNA PĂNET. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş str. Podeni nr. 10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicului interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare trotuare străzile Viilor, Gostatului, Vânătorilor, şi Sportului propus a fi realizat în localitatea Cristeşti, str. Viilor, Gostatului, Vânătorilor, şi Sportului, jud. Mureş jud. Mureş titular COMUNA CRISTEŞTI. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii Refacere străzi afectate: 6 km: Retea stradală sat Sălcud - 2 km, Rețea stradală sat Deag - 1 km, Rețea stradală sat Oarba de Mureș - 1 km, Rețea stradală sat Lechința - 1 km, Rețea stradală sat Sf. Gheorghe - 1 km, Refacere drumuri comunale: 6 km: DC 86 Iernut-Sălcud - 2 km, DC 85 Iernut-Deag - 1 km, DC 120 Iernut-Oarba de Mureș - 3 km, propus a fi amplasat în orașul Iernut și străzi în satele Sălcud, Oarba de Mureș, Lechința, Sf. Gheorghe, Deag, drumuri comunale: DC 86, DC 85, DC 120, județul Mureș, titular ORAȘUL IERNUT. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare strada Livezii, strada Dealu Csuta, strada Viitorului și strada Principală, comuna Livezeni, județul Mureș”, propus a fi amplasat în comuna Livezeni, satele Livezeni, Poienița, Sînișor,  județul Mureș, titular COMUNA LIVEZENI. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

05.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătățire proces tehnologic prin montare separator și rezervor îngropat la capul de erupție al sondei 29 Grebeniș (modernizare IT sonda 29 Grebeniș N.I. 11060735)”, pe amplasament în extravilanul loc. Grebenișu de Cîmpie, com. Grebenișu de Cîmpie, jud. Mureş, titular S.N.G.N. ROMGAZ  S.A. - SUCURSALA TÎRGU MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți-vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA TÎRGU MUREŞ. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

01.11.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Transformarea străzilor din zona cu circulaţie pietonală intensă – zona cicliştilor – în trasee mai prietenoase faţă de pietoni şi biciclişti", propus a fi realizat loc. Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, Aleea Cornişa, jud. Mureş, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ  - A.D.P.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Tîrnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centru comercial cu dotări aferente, realizare corpuri de drum, racorduri şi branşamente la utilităţi – apă, canal, gaze naturale, electrice, împrejmuire teren", propus a fi realizat loc. Tîrgu Mureş, Calea Sighişoarei, fnr., jud. Mureş, titular S.C. TÎRGU MUREŞ SHOPPING CITY S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Tîrnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Reabilitare drum forestier Izaret”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Lunca Bradului, jud. Mures, titular DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din  Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Branşament electric monofazat propus a fi realizat în satul Sălard, nr. 134/B/C, com. Lunca Bradului, jud. Mureş, titulari SZILAGYI ANCA MARIA şi SZILAGYI  DENES. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

31.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Racordarea unităţilor publice la reţeaua de apă potabilă în satul Berghia, comuna Pănet, judeţul Mureş”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Pănet sat Berghia, titular COMUNA PĂNET. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului din comuna Pănet, sat Pănet str. Principală nr. 191, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu Mureş, str. Podeni nr. 10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire 7 case înșiruite P+M, împrejmuire și racord la utilități", pe amplasamentul din com. Livezeni, sat Livezeni, f. nr., jud. Mureş, titular SC TERRA METAL ART SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare(proiect) nr. 9046/30.10.2018(fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ÎMBUNĂTĂȚIRE NIVEL DE TENSIUNE ȘI MODERNIZARE LEA JOASĂ TENSIUNE ȘI BRANȘAMENTE SOVATA STR. PRINCIPALĂ, PRIMĂVERII, VULTURULUI, CERBULUI, STELELOR, LACULUI, MIERLEI” în  Sovata, străzile Principală, Primăverii, Vulturului, Cerbului, Stelelor, Lacului, Mierlei,  titular SDEE TRANSILVANIA SUD S.A. - SDEE MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00 -15,00, marți -vineri între orele 9,00 -12,00, precum şi la următoarea adresă de internet:  http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 07.11.2018.

 

30.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Construire anexe gospodăreşti – grajd, şură, groapă pentru gunoi şi groapă pentru purin” propus a fi amplasat în jud. Mureş, loc. Sighişoara – Cartier Soromiclea f.nr.,  titular BORBELY ATTILA. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale, presiune redusă în loc. Solovăstru" propus a fi realizat în localitatea Solovăstru,  jud. Mureş titular SC MONTREPCOM SRL PENTRU SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Tîrgu Mureş, str. Mureşului, nr.8, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

25.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Studiu de fezabilitate pentru înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Hodac cu satele aparţinătoare Hodac, Toaca, Dubiştea de Pădure, Bicasu, Arsita, Uricea, Mirigioaia" propus a fi realizat în comuna Hodac, satele Hodac, Toaca, Dubiştea de Pădure, Bicasu, Arsita, Mirigioaia, jud. Mureş, titular PRIMĂRIA HODAC. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Hodac, str. Principală, nr. 98, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Asfaltare stradă în localitatea Toaca, comuna Hodac, judeţul Mureş" propus a fi realizat în localitatea Toaca, comuna Hodac, jud. Mureş titular Primăria Hodac. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Hodac, nr.98, jud. Mureş.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

23.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „ORGANIZARE DE ŞANTIER" pentru construire blocuri de locuit, echipamente publice, centru comercial, birouri, amenajarea circulaţiei auto, pietonale, parcaje, piste biciclete, locuri de joacă, dig-promenadă, extindere reţele, branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Băneasa nr. 2, titular  MAURER IMOBILIARE S.R.L. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Construire blocuri de locuit cu echipamente publice la parter(corp B1,B2,B3,B4,B5,B6), amenajare circulaţii auto, pietonale, parcaje auto, piste biciclete, zone verzi, locuri de joacă, lucrări de sistematizare verticală a terenului, reţele tehnico-edilitare şi branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Băneasa nr. 2, titular  MAURER IMOBILIARE S.R.L. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

 

18.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conducte şi branşament gaze naturale presiune redusă" propus a fi realizat în localitatea Sighişoara, str. Dealul Gării, Tudor Vladimirescu, jud. Mureş, titular SC MONTREPCOM SRL pentru DELGAZ GRID SA Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Tîrgu Mureş, str. Mureşului, nr.8, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

17.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Îmbrăcăminţi uşoare bituminoase pe DJ 153G (DJ151) – Papiu Ilarian – Iclănzel (DJ 152A) km 14+380-17+180, judeţul Mureş" propus a fi realizat în com. Iclănzel, jud. Mureş, titular CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Tîrgu Mureş, str. Piaţa Victoriei, nr. 1, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare strada Dumbravei – Tronson 1" propus a fi realizat în loc. Sighişoara, str. Dumbravei, jud. Mureş,  titular  MUNICIPIUL SIGHIŞOARA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Sighişoara, str. Piaţa Muzeului, nr. 7, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare trotuare străzile Viilor, Gostatului, Vânătorilor, şi Sportului" propus a fi realizat în localitatea Cristeşti, str. Viilor, Gostatului, Vânătorilor, şi Sportului, jud. Mureş, titular COMUNA CRISTEŞTI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din Tîrgu Mureş str. Mureşului, nr.8, ap.1,jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

16.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Schimbare de destinaţie din corpuri de clădiri C1,C2,C10,C12 în sală de festivităţi, consolidare, extindere, recompartimentări interioare” propus a fi amplasat în loc. Tîrnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, jud. Mureş, titular S.C. TERRA RECYCLING S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 13 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizarea unor străzi din Oraşul Ungheni: str. Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcâmilor, str. Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului, în loc. Vidrasău: str. Paroştei, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrăţirii, str. Păcii, în loc. Moreşti: str. Delniţei, str. Înfrăţirii, str. Cap-ului, jud. Mureş” propus a fi realizat în loc. Ungheni: str. Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcâmilor, str. Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului, loc. Vidrasău: str. Paroştei, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrăţirii, str. Păcii, loc. Moreşti: str. Delniţei, str. Înfrăţirii, str. Cap-ului, jud. Mureş, titular ORAŞUL UNGHENI. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe DJ153G Sânger (DJ 151) – Papiu Ilarian – Iclănzel (DJ 152A), km 9+800-12+400, județul Mureș”, propus a fi amplasat în comuna Papiu Ilarian, satul Ursoaia, judeţul Mureş, titular CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

15.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ORGANIZARE DE ŞANTIER pentru construire blocuri de locuit, echipamente publice, centru comercial, birouri, amenajarea circulaţiei auto, pietonale, parcaje, piste biciclete, locuri de joacă, dig-promenadă, extindere reţele, branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Băneasa nr. 2,   titular  MAURER IMOBILIARE S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, la sediul titularului din judeţul Braşov, municipiul Braşov strada Albatrosului nr. 11,  precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro

 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire blocuri de locuit, echipamente publice, amenajare circulații auto, pietonale, parcaje, piste biciclete, locuri de joacă, construire dig-promenadă, extindere reţele şi branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Băneasa nr. 2,   titular  MAURER IMOBILIARE S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, la sediul titularului din judeţul Braşov, municipiul Braşov strada Albatrosului nr. 11,  precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 900-1500   şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

12.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă -  str. Gheorghe Doja, Tudor Vladimirescu, Piaţa 1 Dcembrie 1918, Câmpului, loc. Ienut, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Iernut, str. Gheorghe Doja, Tudor Vladimirescu, Piaţa 1 Dcembrie 1918, Câmpului, jud. Mureş titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Recea, str. Izvorul Rece,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare unitate de abatorizare şi procesare păsări” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, comuna Sînpaul, sat Sînpaul, identificat prin extras CF nr. 52201/Sînpaul,  titular  S.C. OPREA AVI-COM S.R.L.. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş  strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii / contestaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construirea unei pensiuni agroturistice" în localitatea Câmpu Cetăţii de către S.C. HATNAP S.R.L. propus a fi realizat în satul Câmpul Cetăţii, nr. 122, com Eremitu, jud. Mureş, titular TORDAI-SOOS ATTILA-SANDOR pentru S.C. HATNAP S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din satul Câmpul Cetăţii, nr. 122, com. Eremitu, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Branşament electric monofazat” propus a fi realizat în satul Sălard, nr. 134/B/C, com. Lunca Bradului, jud. Mureş, titular SZILAGYI ANCA MARIA şi SZILAGYI DENES. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la domiciliul titularului de proiect, în zilele de luni-vineri între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă - str. Dacia Traiană, Gării, loc. Ienut, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Iernut, str. Dacia Traiană, Gării, jud. Mureş titular S.C. MONTREPCOM S.R.L. pentru SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Recea, str. Izvorul Rece,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă - str. Petofi Sandor, str. Unirii, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, str. Gheorghe Doja, str. Ady Endre, loc. Ienut, jud. Mureş" propus a fi realizat în localitatea Iernut, str. Petofi Sandor, str. Unirii, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, str. Gheorghe Doja, str. Ady Endre, jud. Mureş titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Recea, str. Izvorul Rece,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

11.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă str. Viilor, Recoltei, Pref. V. Moldovan, Izvorului, Secerii, Mierlei, Muncii" propus a fi realizat în localitatea Tîrnăveni, str. Viilor, Recoltei, Pref. V. Moldovan, Izvorului, Secerii, Mierlei, Muncii, jud. Mureş titular SC DELGAZ GRID SA  pentru SC MONTREPCOM SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Tîrgu Mureş, str. Mureşului, nr.8, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

10.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbrăcăminți  ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fîntînele-Vețca – intersecție DN13C (fost DJ137)", propus a fi realizat în com. Vețca, satele Vețca și Jacodu, pe drumul județean DJ134, Fîntînele –Vețca- intersecție DN13C (fost DJ137), jud. Mureș, titular CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

09.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Desfiinţare corpuri de clădiri C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12" propus a fi realizat în loc. Tîrnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, jud. Mureş, titular SC TERRA RECYCLING SRL Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Amenajări interioare, mansardare în volumul podului existent, extindere clădire cu spaţii de cazare şi restaurant, amenajare incintă, împrejmuire, branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Călăraşilor nr.106, titular ROMUR S.A. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Intervenţie la sonda 173 Teline", propus a fi realizat în extravilanul comunei Apold, jud. Mureş, titular S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din  Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Intervenţie la sondele 150 şi 170 Teline", propus a fi realizat în extravilanul comunei Apold, jud. Mureş, titular S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din  Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

08.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiinţare corpuri de clădiri C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12", pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, jud. Mureș, titular S.C. TERRA RECYCLING S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Tîrnăveni, str. Nicolae Bălcescu, nr. 20, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

05.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Clădire locuinţe colective cu parter comercial S+P+4E+5R, amenajări exterioare şi branşamente la utilităţi (apă, canal, gaze naturale, electric)" propus a fi realizat în localitatea Tîrgu Mureş, str. Bartok Bela, nr.2, jud. Mureş titular SC FARMACEUTICA B&B SRL. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din  Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9-15 şi marţi - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din localitatea Tîrgu Mureş, Piaţa Trandafirilor, nr.16, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajări interioare, mansardare în volumul podului existent, extindere clădire cu spaţii de cazare şi restaurant, amenajare incintă, împrejmuire, branşamente utilităţi” propus a fi amplasat în jud. Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, strada Călăraşilor nr.106, titular  S.C. ROMUR S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului din Tg. Mureş, Piaţa Teatrului nr. 10,  precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Schimbarea de destinație a construcțiilor existente în spații comerciale și de alimentație publică, locuințe colective, amenajări interioare și mansardarea clădirilor existente cu destinația de locuințe colective în volumul podului existentpropus a fi amplasat municipiul Tîrgu Mureș, str. Republicii, nr. 10,  jud. Mureş, titular S.C. BVB DORTMUND S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi-vineri între orele 9,00-12,00,  şi la sediul  titularului de proiect din municipiul Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28, judeţul Harghita. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele 9,00-12,00.

 

02.10.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Retehnologizare spălătorie auto; Reparaţii şi amplasarea a 3 staţii de spălare cu autoservire" propus a fi realizat în localitatea Tîrnăveni, str. Armatei, nr. 85A, jud. Mureş jud. Mureş titular S.C. PO&AA BOOM SERVICE S.R.L. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Varsag, nr.499/B, jud. Harghita.

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire centru comercial, centrală termică şi gospodărie PSI, amenajări exterioare – parcare, accese incintă, drumuri de acces şi incintă, zone verzi – amplasare totemuri reclamă şi firme, racorduri şi branşamente utilităţi” propus a fi realizat în loc. Reghin, str. Ierbuş, nr. 17-23, jud. Mureș, titular  S.C. EVORA CENTER S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,    str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Reabilitare poduri la drumul forestier Secuieu, propus a fi realizat în extravilanul comunei Ibăneşti, jud. Mureş, titular DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din  Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (proiect) nr. 7866/02.10.2018 (fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Sistem de distribuție apă potabilă  în localitatea Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie, jud. Mureș” în  satul Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie,  titular com. Sînpetru de Cîmpie. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00 -15,00, marți -vineri între orele 9,00 -12,00, precum şi la următoarea adresă de internet :  http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.10.2018.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Îmbunătăţire nivel tensiune şi modernizare LEA JT şi branşamente Şăulia" propus a fi realizat în localitatea Şăulia, jud. Mureş titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului și fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod la drumul forestier Niraju Mic km. 7+800”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Chiheru de Jos, judeţul Mureş, titular DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

28.09.2018

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizarea unor străzi din Oraşul Ungheni: str. Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcâmilor, str. Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului, în loc. Vidrasău: str. Paroştei, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrăţirii, str. Păcii, în loc. Moreşti: str. Delniţei, str. Înfrăţirii, str. Cap-ului, jud. Mureş, propus a fi realizat în loc. Ungheni: str. Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcâmilor, str. Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului, loc. Vidrasău: str. Paroştei, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrăţirii, str. Păcii, loc. Moreşti: str. Delniţei, str. Înfrăţirii, str. Cap-ului, jud. Mureş  titular ORAŞUL UNGHENI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Ungheni, str. Principală, nr. 357, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

27.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centru comercial, centrală termică şi gospodărie PSI, amenajări exterioare – parcare, accese incintă, drumuri de acces şi incintă, zone verzi – amplasare totemuri reclamă şi firme, racorduri şi branşamente utilităţi" propus a fi realizat în municipiul Reghin, str. Ierbuş, nr. 17-23, jud. Mureș, titular S.C. EVORA CENTER S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 17, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

25.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, str. M. Viteazu  și str. I. C. Brătianu în Iernut, jud. Mureș", propus a fi realizat în loc. Iernut, str. M. Viteazu și str. I. C. Brătianu, jud. Mureș, titular SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din  Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Refacere podeţ peste pârâul Botorca” propus a fi realizat în loc. Tîrnăveni, extravilan, jud. Mureş  titular MUNICIPIUL TÎRNĂVENI. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

21.09.2018

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă unifamilială”, propus a fi realizat judeţul Mureş, com. Apold, sat Daia, str. Principală, nr. 1, jud. Mureş, titular ROBU NICOLAE. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

20.09.2018

APM Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizarea unor străzi din Municipiul Reghin – lot 4”, pe amplasamentul din loc. Reghin, străzile: Vișinilor, Mărului, Prunului, Spicului, Ghiocelului, Narciselor, Arenei, Ghețarului, Molidului și Gheorghe Șincai, jud. Mureş, titular MUNICIPIUL REGHIN. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

19.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Modernizare strada 8 Martie”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, mun. Tg. Mureş str.8 Martie, titular  MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 900-1500 şi marţi - vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 900 – 1500, marţi – vineri între orele  900 – 1200

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare –  fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Modernizare strada Victor Babeş”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, mun. Tg. Mureş Victor Babeş, titular  MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

 

18.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire pensiune agroturistică" propus a fi realizat în localitatea Cîmpu Cetăţii, f.nr. CF nr. 50303, comuna Eremitu, jud. Mureş titular GHERMAN ERZSEBET. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare drum interior" propus a fi realizat în loc. Livezeni, nr. 34-36, jud. Mureș, titular S.C. DOLOMITI INVEST S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

17.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare drum interior" propus a fi realizat în loc. Livezeni, nr. 34-36, jud. Mureș, titular S.C. DOLOMITI INVEST  S.R.L. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12 şi la sediul titularului de proiect din loc. Livezeni, nr. 9F2, jud. Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

12.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Mărire capacitate transport şi modernizare LEA 110 KV Fântânele – Corunca, jud. Mureş" propus a fi realizat în comunele Corunca, Acăţari, Bălăuşeri, Fântânele, jud. Mureş titular SC ENERGOGTI SRL pentru SDEE TRANSILVANIA SUD SA - SDEE MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în loc. Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.103, jud. Mures.

 

11.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,  fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Construire cabană P+M”, propus a fi amplasat localitatea Sălard, f.nr., CF nr.51112,comuna Lunca Bradului, jud. Mureş, titular Zogorean Valentin Petrişor şi Zogorean Mioara Monica. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9-15, marţi – vineri între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Exploatare agregate minerale” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, localitatea Sântioana de Mureş - extravilan , titular S.C. TRACOS S.R.L.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi – vineri între orele 9,00-12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare LEA JT şi branşamente în zona CE Tîrgu Mureş (Şincai-Fânaţe, Săbed), jud. Mureş" propus a fi realizat în comunele Ceuaşu de Cîmpie şi Şincai, jud. Mureş, titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. - S.D.E.E. Tîrgu Mureş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Îmbunătăţire nivel tensiune şi modernizare LEA JT şi branşamente Şăulia" propus a fi realizat în localitatea Şăulia, jud. Mureş, titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Miheșu de Câmpie, județul Mureș”, propus a fi realizat în com. Miheșu de Câmpie, sat Miheșu de Cîmpie, străzi secundare, jud. Mureș titular COMUNA MIHEȘU DE CÂMPIE. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

06.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Mărire capacitate transport şi modernizare LEA 110 KV Livezeni - Tîrgu Mureş" propus a fi realizat în municipiul Tîrgu Mureş, jud. Mureş titular  S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. - SDEE MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Mărire capacitate transport şi modernizare LEA 110 KV Corunca-Livezeni, jud. Mureş" propus a fi realizat în localităţile Tîrgu Mureş, Corunca, jud. Mureş titular S.C. ENERGOGTI S.R.L. pentru S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. - SDEE MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.103, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (proiect) nr. 5069/06.09.2018 (fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Miercurea Nirajului, județul Mureș” în extravilanul orașului Miercurea Nirajului, titular Orașul Miercurea Nirajului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marți-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.09.2018.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (proiect) nr. 7206/06.09.2018 (fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Instalație de suprafață la sonda 8 Trei Sate” în  extravilanul loc. Trei Sate, com. Ghindari, titular S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA  TÎRGU MUREŞ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marți-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.09.2018.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (proiect) nr. 3757/06.09.2018 (fără studiu de evaluare a impactului, fără studiu EA), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spălătorie auto și realizare împrejmuire” în  Sărmașu, str. Pepinierii, nr. 6A, titular S.C. CONFERIMPEX S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mureş din Tg.Mureş, str. Podeni, nr.10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marți-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http//apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.09.2018.

 

05.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii „Construcție provizorie pe o perioadă de 2 ani -Hală de producție și racord la utilități”, propus a fi amplasat în comuna Sîngeorgiu de Mureș, sat Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 16, judeţul Mureş, titular S.C. AAGES S.A.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare strada 8 Martie”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, mun. Tg. Mureş str. 8 Martie, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului în judeţul Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare strada Victor Babeş”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, mun. Tg. Mureş str.Victor Babeş, titular MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului în judeţul Mureş, municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

04.09.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii Construire casă de locuit P+M” propus a fi amplasat în satul Neagra, nr. 383, nr. 133/A/C, com. Lunca Bradului, jud. Mureş, titular UJICĂ CORNEL-VASILE si UJICĂ ADINA CRISTINA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire pensiune agroturistică" propus a fi realizat în localitatea Cîmpu Cetăţii, f.nr. CF nr. 50303, comuna Eremitu, titular GHERMAN ERZSEBET. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. şi la sediul titularului cu domiciul în localitatea Eremitu, nr. 329, jud. Mureş.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Batoș, județul Mureș”, propus a fi realizat în loc. Batoș, pe un teren identificat prin CF nr. 52894/ Batoș, titular COMUNA BATOȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire hale industriale, corpuri administrative, staţie betoane, amenajare accese, amplasare firme/totemuri, împrejmuire parţială, branşamente la utilităţi”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, mun. Tîrgu Mureş, str. Băneasa nr. 8, titular S.C. REICHON S.R.L.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare acces sens girator la spațiu comercial DN13A km 35+865 partea dreaptă, amenajare acces sens girator secundar DN13A km 35+975 partea dreaptă", propus a fi realizat în loc. Sovata, str. Primăverii, nr. 58, titular S.C. LOMAS S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hală de producţie şi birouri P+Ep", a fi realizat în loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107,  jud. Mureş  titular S.C. TOP ELECTRO S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din    Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului şi fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Schimbare de destinaţie din hală curci (C1) în staţie reciclare betoane propus a fi realizat în loc. Sighişoara, str. Cartier Venchi - ferma 7, jud. Mureș, titular S.C. SCHUSTER CONSALTING INTERNATIONAL S.R.L. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

31.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construirea unei platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în oraşul Miercurea Nirajului, judeţul Mureş", propus a fi realizat în extravilan loc. Miercurea Nirajului, jud. Mureș, titular ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Miercurea Nirajului, P-ţa Bocskai Istvan, nr. 54, jud. Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Schimbare de destinaţie din hală curci (C1) în staţie reciclare betoane", propus a fi realizat în loc. Sighişoara, str. Cartier Venchi - ferma 7, jud. Mureș, titular S.C. SCHUSTER CONSALTING INTERNATIONAL S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Sighişoara, str. Viilor, nr. 10, jud. Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

29.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare nisip şi pietriş” Perimetrul Pănet deal IV, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, extravilan sat Sântioana de Mureş - comuna Pănet, titular  S.C. TRACOS  S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, str. Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, la sediul titularului în judeţul Mureş, mun. Tîrgu Mureş, str. Libertăţii nr.145,  precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, str. Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

 

28.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Branşament electric P.T.A. proiectat”, propus a fi amplasat orașul Sîngeorgiu de Pădure, str. L. Bezid, nr. 23,  jud. Mureş, judeţul Mureş, titular S.C. ITALIA BAUBAR S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,  fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru obiectivul de investiţii „Construire casă de locuit D+P+M”, propus a fi amplasat orașul Sîngeorgiu de Pădure, str. L. Bezid, nr. 23,  jud. Mureş, judeţul Mureş, titular S.C. ITALIA BAUBAR S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Mărire grad de siguranţă şi îmbunătăţire nivel de tensiune la reţeaua de distribuţie 20 kV Reghin" propus a fi realizat în localitatea Reghin, str. Dedradului, Vânătorilor, str. Râului, str. Susenii Noi, str. Sălciilor, jud. Mureş, titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. BRAŞOV - SDEE MUREŞ, reprezentată prin S.C. ENERGOGTI S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale cu presiune redusă, în localitatea Senereuş", propus a fi realizat în localitatea Senereuş, com. Bălăuşeri, jud. Mureş titular S.C. MONTREPCOM S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

27.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Batoș, județul Mureș", pe amplasamentul din loc. Batoș, jud. Mureş, titular COMUNA BATOȘ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9-15 şi marți - vineri, între orele 9-12. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă de locuit P+M”, propus a fi realizat judeţul Mureş, com. Solovăstru, sat Solovăstru, f. nr., jud. Mureş, titular BOJAN EUGEN PETRU. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă de vacanță P+M”, propus a fi realizat judeţul Mureş, com. Răstolița, sat Gălăoaia, f. nr., jud. Mureş, titular TIPLEA MELANIA- IOANA. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

24.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare acces sens girator la spațiu comercial DN13A KM 35+865 partea dreaptă, amenajare acces sens girator secundar DN 13A km 35+975 partea dreaptă", pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Primăverii, nr. 58, jud. Mureş, titular S.C. LOMAS S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hale industriale, corpuri administrative, staţie betoane, amenajare accese, amplasare firme / totemuri, împrejmuire parţială, branşamente la utilităţi”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, mun. Tîrgu Mureş, str. Băneasa nr. 8, titular  S.C. REICHON S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din Tîrgu Mureş, str. Depozitelor nr. 30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalaţie de suprafaţă la sonda 8 Trei-Sate”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, com. Trei-Sate, titular S.N.G.N. ROMGAZ Sucursala Tîrgu Mureş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din Tg. Mureş str. Salcâmilor nr. 23. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

 

23.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă str. Mihai Viteazu şi str. I.C. Brătianu în Iernut, jud. Mureş”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Mihai Viteazu şi I.C. Brătianu, jud. Mureş, titular S.C. MONTREPCOM S.R.L. pentru S.C. DELGAZ GRID S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți-vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spălătorie auto şi realizare împrejmuire”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Sărmaşu str. Pepinierii nr. 6A, titular  S.C. CONFERIMPEX S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din oraş Sărmaşu, str. Albinelor nr. 5. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, str. Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

 

22.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din com. Miheşu de Câmpie, sat Miheşu de Cîmpie, jud. Mureş, titular COMUNA MIHEŞU DE CÂMPIE. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți-vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

21.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construcție provizorie pe o perioadă de 2 ani - Hală de producție și racord la utilitățipropus a fi amplasat comuna Sîngeorgiu de Mureș, sat Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 16,  jud. Mureş, titular S.C. AAGES S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00 şi la sediul  titularului de proiect din comuna Sîngeorgiu de Mureș, sat Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 16, judeţul Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, oraş Iernut, titular ORAŞUL IERNUT. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr. 10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Decontaminare sol şi reconstrucţie ecologică a amplasamentului depozit OMV Petrom Ungheni”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Ungheninr.1, titular S.C. OMV PETROM S.A.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr. 10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Racordarea la reţeaua de canalizare a restaurantului «La Riviere»”, propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Iernut, sat Cipău nr. 10A, titular S.C. STEKAS CONSERV S.R.L.. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr. 10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere reţea canalizare în Municipiul Sighişoara 2 (pe străzile Zugravilor, Livezilor, Izvorului şi B. ST. Delavrancea)”, propus a fi realizat în loc. Sighişoara, străzile Zugravilor, Livezilor, Izvorului şi B. ST. Delavrancea, titular MUNICIPIUL SIGHIŞOARA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

14.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii „Extindere și schimbare de destinație din casă de oaspeți în Centru de tabără”, propus a fi amplasat în comuna Aluniș, satul Aluniș, nr. 94, judeţul Mureş, titular PAROHIA REFORMATĂ ALUNIȘ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii Sistem fotovoltaic de 9,88 kW AC instalat pe acoperiș și branșament electric aferent”, propus a fi amplasat în comuna Hodoșa, satul Ihod, nr. 126, judeţul Mureş, titular VICSAI LEVENTE. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului şi fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Exploatare agregate minerale şi amenajare piscicolă şi de agrement propus a fi realizat în loc. Ideciu de Jos, extravilan, jud. Mureș, titular S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marți - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, propus a fi amplasat în jud. Mureş, comuna Tăureni - teren extravilan identificat prin CF nr. 50379, titular COMUNA TĂURENI. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele luni, între orele 9,00- 15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului, la sediul APM Mureş strada Podeni nr.10 Tg. Mureş, în zilele de luni între orele 9,00 – 15,00, marţi - vineri între orele 9,00 - 12,00. 

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pensiune agroturistică schimbare de destinație din casă de locuit existentă", propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureș, str. Lăcrămioarei, nr. 20, jud. Mureș, titular GAL S. ANDREA P.F.A.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA JT Deda", propus a fi realizat în loc. Deda, jud. Mureș, titular S.C. ENERGY DESIGN & CONSULTING S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere hală asamblare (C1, C2, C3) și corp administrativ C8, amenajare accese și platformă incintă", propus a fi realizat în loc. Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 12, jud. Mureș, titular S.C. DURKOPP ADLER S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș,  str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00-15:00 şi marţi-vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

12.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE FĂRĂ MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE PENTRU HALĂ DE DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE” , pe amplasament în Tîrgu Mureș, str Barajului, nr. 3, jud. Mureş, titular SC EURONARCIS SRL( prin S.C. MAPCOM LOGISTIK SRL). Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9-15 și marți - vineri între orele 9-12, şi la sediul S.C. MAPCOM LOGISTIK SRL. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

10.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul LUCRĂRI DE CURĂȚARE, REMEDIERE A SOLULUI/ SUBSOLULUI ȘI RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A AMPLASAMENTULUI - DEPOZIT DE PRODUSE PETROLIERE UNGHENI, JUDETUL MURES, propus a fi amplasat în jud. Mureş, oraş Ungheni, str. Principală nr. 1, titular  OMV PETROM S.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  executantului de proiect din Bucureşti, Petrom City str. Coralilor nr. 22, sector 1. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă: http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Racordarea la reţeaua de canalizare a restaurantului «La Riviere»” propus a fi amplasat în judeţul Mureş, oraş Iernut, sat Cipău nr. 10A, titular  STEKAS CONSERV S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro şi la sediul  titularului de proiect din oraş Iernut sat Cipău nr. 10A. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă:  http://apmms.anpm.ro.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare agregate minerale şi amenajare piscicolă şi de agrement”, propus a fi realizat în loc. Ideciu de Jos, f.nr., jud. Mureş, titular S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mures - loc. Tîrgu Mures, str. Podeni, nr. 10, luni, între orele 9,00 - 15,00 şi marţi-vineri, între orele 9,00-12,00 și la sediul titularului - com. Ibăneşti, sat Brădeţelu, str. Principală, nr. 45, jud. Mureş, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-15,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

09.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de distribuție apă potabilă  în localitatea Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie, jud. Mureș”, pe amplasament în satul Dîmbu, com. Sînpetru de Cîmpie, jud. Mureş, titular com. Sînpetru de Câmpie. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul Primăriei Sînpetru de Cîmpie. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Drum forestier Dugașul de Jospropus a fi amplasat în extravilanul comunei Lunca Bradului,  jud. Mureş, titular DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Tîrgu-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00,  şi la sediul  titularului de proiect din municipiul Tîrgu Mureș, str. George Enescu, nr. 6, judeţul Mureș. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş,  Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00. 

 

08.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire casă de locuit P+M”, propus a fi amplasat în comuna Crăciunesti, sat Budiu Mic, str. Izvorului nr. 6, jud. Mureş, titular Nemes Ioan. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.08.2018 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire hipermarket P+1E (parțial), container Imbiss-grill, container reciclare, țarc acoperit pentru cărucioare, amenajări interioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post Trafo, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, împrejmuire, reabilitare str. Târnăveni pentru amenajare acces auto, organizare de șantier", propus a fi realizat în loc. Tîrnăveni, str. Victoriei, nr. 15A, jud. Mureș, titular S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare la CT1”, propus a fi amplasat în orașul Ungheni, sat Recea, nr. 1/A, judeţul Mureş, titular R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA Tg. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 9,00-15,00, marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire bază de condiţionare cereale", propus a fi realizat în satul Crăieşti, teren identificat prin C.F. nr. 50586/Crăieşti, com. Crăieşti, jud. Mureş titular MOLDOVAN PETRUŢA ALISIA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Podeţ provizoriu pe drumul judeţean DJ 143 Daneş-Criş - limită judeţ Sibiu km 11+200, judeţul Mureş", propus a fi realizat în satul Criş, comuna Daneş, jud. Mureş, titular CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ - DIRECŢIA TEHNICĂ. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mures din Tîrgu-Mures, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi în zilele de marţi - vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spălătorie auto cu 2 boxe automatizate", propus a fi realizat în loc. Luduș, Bulev. 1 Decembrie 1918, nr. 45, jud. Mureș, titular S.C. FLAMINA COM PROD S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier în localitatea Voiniceni, com. Ceuașu de Cîmpie, jud. Mureș” , pe amplasament în loc. Voiniceni, nr. 291, com. Ceuașu de Cîmpie, jud. Mureş, titular S.C. ELLASYSTEMSHEATING S.R.L.-D Voiniceni. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9,00-15,00 și marți - vineri între orele 9,00-12,00, şi la sediul SC ELLASYSTEMSHEATING SRL-D, Voiniceni. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pensiune cu 10 camere cu sală de mese, branșamente la utilități", propus a fi realizat în loc. Sovata, str. Plopilor, f. nr., jud. Mureș, titular S.C. SERAFO CONSTRUCT S.R.L.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din Tîrgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marţi-vineri între orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

03.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire clădire service auto P”, pe amplasamentul din com. Solovăstru, sat Solovăstru, f. nr., jud. Mureş, titular BLOJ LUCIAN RADU. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

 

02.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hală de producţie şi birouri P+Ep" propus a fi realizat în loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107, titular S.C. TOP ELECTRO S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107,  jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectu "Pensiune agroturistică schimbare de destinaţie din casă de locuit existentă" propus a fi realizat în loc. Sîncraiu de Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 20, titular GAL S. ANDREA P.F.A.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de  luni, între orele 9,00-15,00 şi marţi - vineri, între orele 9,00-12,00 şi la sediul titularului de proiect din Sîncraiu de Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 20, jud. Mureş. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

01.08.2018

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire hipermarket P+1E (parțial), container Imbiss-grill, container reciclare, țarc acoperit pentru cărucioare, amenajări interioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post Trafo, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, împrejmuire, reabilitare str. Târnăveni pentru amenajare acces auto, organizare de șantier”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. Victoriei, nr. 15A, jud. Mureş, titular S.C. OASIS GREEN ENERGY 2 S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş,  str. Podeni, nr. 10.

A.P.M. Mureş anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire pensiune cu 10 camere cu sală de mese, branșamente la utilități”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Plopilor, f. nr, jud. Mureş, titular S.C. SERAFO CONSTRUCT S.R.L.. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Mureş din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de  luni între orele 9,00-15,00 şi marți - vineri, între orele 9,00-12,00. Observaţiile publicului se primesc  zilnic la sediul APM Mureş, loc. Tîrgu  Mureş, str. Podeni, nr. 10.