Back

Gestionarea uleiurilor uzate

Obligaţiile persoanelor fizice si juridice care generează, deţin, colectează, valorifică, elimină uleiuri uzate, inclusiv filtre de ulei uzate.

Gestionarea uleiurilor uzate este reglementată de Hotărârea de Guvern nr. 235/2007. Conform prevederilor acestei hotărâri operatorii economici au obligaţia să colecteze separat uleiurile uzate şi să predea toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare sau eliminare.

Lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de gestionare a uleiurilor uzate

Modele de raportari conform HG nt.235/2007:

________________________________________________________________________________

Anexa 1 - Conditii de colectare si asocierea in categorii de colectare a urmatoarelor tipuri de uleiuri uzate, cf. codurilor cuprinse in Anexa nr.2 la HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Anexa 2 - Declaratie pentru livrarea uleiurilor uzate