Back

Agenda Locala 21 pentru judeţul Neamţ

Elaborarea Agendei Locale 21 pentru judeţul Neamţ a fost iniţiată în luna octombrie 2007 de către Consiliul Judeţean Neamţ, cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Rezultatul proiectului îl constituie un document ce va cuprinde trei capitole principale: Strategia locală, Planul Local de Acţiune şi Portofoliul de proiecte. Agenda Locală 21 a urmărit realizarea unei analize a situaţiei actuale a judeţului din punct de vedere social, economic şi de mediu pe baza căreia au fost formulate obiectivele pe termen lung şi a fost creat portofoliul de proiecte pentru dezvoltarea durabilă a judeţului.

APM Neamţ a participat la elaborarea Agendei Locale 21, fiind membru al Comitetului de coordonare şi al Grupului de lucru pentru componenta mediu.

Planul Local pentru Dezvoltare Durabilă al judeţului Neamţ - Agenda Locală 21 a fost aprobat de Comitetul de Coordonare în data de 22.05.2008 şi adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 55/27.05.2008.

Documente atasate

Agenda locala 21