Back

Gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori

Regimul bateriilor şi acumulatorilor, precum şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr.1132/18.09.2008.

În sensul acestui act normativ prin baterie sau acumulator, înţelegem orice sursă de energie electrică generată prin transformarea directă a energiei chimice şi constituită din una sau mai multe celule primare (nereîncărcabile), ori din una sau mai multe celule secundare (reîncărcabile).

Producătorii de baterii şi acumulatori, adică orice persoane dintr-un stat membru care introduc pentru prima dată pe piaţă în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei incorporaţi în aparate sau vehicule sunt responsabili cu privire la calitatea bateriilor şi acumulatorilor, şi a realizării unor rate minime de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori.

 Colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, se poate realiza fie prin puncte de colectare accesibile populaţiei, fie prin intermediul distribuitorilor de baterii şi acumulatori care trebuie să primească gratuit acest tip de deşeuri, fie prin intermediul punctelor de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, în cazul în care bateriile / acumulatorii sunt incorporaţi în DEEE - uri.

Pentru a facilita colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori auto a fost menţinută taxa depozit – reglementată anterior prin HG nr. 1056/2000.

Utilizatorii finali au obligaţia de a preda la schimb acumulatorii auto uzaţi, la achiziţionarea unor acumulatori noi. În caz contrar, comerciantul va încasa „taxa depozit", pe care o va utiliza pentru finanţarea sistemului de colectare a acumulatorilor uzaţi.

Documente atasate

Baterii si acumulatori gestionati in anul 2009

Baterii si acumulatori uzaţi gestionaţi în anul 2010

Baterii şi acumulatori gestionati in anul 2011