Controlul poluării industriale - SEVESO II

Monitorizarea la nivelul judeţului Neamţ a stadiului angajamentelor asumate prin planurile de implementare, negociate cu Comisia Europeană pentru Directiva SEVESO II, în procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru Secţiunea de mediu – Controlul Poluării

    

       Ca rezultat a creşterii semnificative a numărului de accidente majore, în care sunt implicate substanţe periculoase, şi mai cu seamă, a celui petrecut în anul 1976 în localitatea italiană Seveso, a fost adoptată în 1982 aşa numita Directivă SEVESO – privind accidentele majore înregistrate de anumite activităţi industriale. Ulterior a fost amendată de două ori, ambele modificări având drept scop extinderea sferei de aplicare a Directivei şi o mai bună gestionare a riscurilor şi a accidentelor. Ca atare, în decembrie 1996 a fost adoptată Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, denumită Directiva SEVESO II. Actul legislativ care transpune prevederile acestei directive este H.G.nr.804/2007.

La nivelul judeţului Neamţ, prin activitatea pe care o desfăşoară, dar mai ales ca urmare a cantităţilor şi caracteristicilor substanţelor periculoase pe care le gestionează, au fost identificate următoarele societăţi care fac obiectul acestor reglementări:

 

 

TITULAR DE

ACTIVITATE

 

ADRESA

DOMENIU DE

ACTIVITATE

 

ÎNCADRARE

AMPLASAMENT

 

 

SC ICEFS COM SRL

 

 

Săvineşti

Str. Uzinei nr.1

 

Cercetare si dezvoltare in stiinte naturale şi inginerie

CAEN 7219

 

RISC MINOR

 

SC GA- PRO-CO

CHEMICALS SRL

 

Savinesti  

Str. Uzinei nr. 2     

4/4.2 Instalaţii chimice pt producerea de subst chimice anorganice de bază (amoniac, acid azotic, carbonat de cal-ciu); CAEN 2413

 

4.3.Instalaţii chimice pt producerea îngrăşămin-telor chimice pe bază de azot (Azotat de amoniu, Nitrocalcar,Uree granu-lată, Urean 32)

CAEN2415;

 

RISC MAJOR

 

SC CARBO GAZ SA

 

 

Savinesti

Str. Uzinei nr. 3

  Depozitare si imbuteliere GPL-butan si Oxigen

CAEN 6312

CAEN 7482

 

RISC MINOR

SC PRIMAGAZ

ROMÂNIA SRL

 

Savinesti

Str. Uzinei nr 34.

 

Depozitare si distributie GPL-auto

CAEN6311

CAEN6312

CAEN5151

 

RISC MINOR

OMV PETROM SA

Bucureşti

Depozit PETROM  

Str. Mihai Viteazu nr. 15 Roman             

Depozitare si distributie produse petroliere

CAEN 6312

CAEN 5151

 

RISC MINOR

OMV PETROM SA

Bucureşti

Depozit PETROM  

 

str. G-ral Dăscălescu , nr. 389

Piatra Neamţ

 

Depozitare si distributie produse petroliere

CAEN 6312

CAEN 5151

 

 

 

RISC MINOR

 

 

SC KOBER SRL

 

sat Turtureşti , com. Girov

4/4.1Producerea de substanţe chimice orga-nice de bază .

(j) vopseluri şi pigmenţi

CAEN2430 - fabricarea produselor peliculogene (răşini, lacuri, vopsele în solvenţi, grunduri, diluanţi, chituri, vopsele în dispersie apoasă şi vopseluri pulberi

 

RISC MINOR

D.G. PETROL Bucureşti

  Depozit produs petrolier

Săvineşti

Str. Uzinei, nr.1,

Depozitare şi distribuţie produse petroliere

CAEN 4671

CAEN 4730

CAEN 5210

 

RISC MINOR

 Caracterizarea obiectivelor, ca fiind cu risc minor sau cu risc major, este făcută în funcţie de cantităţile substanţelor periculoase gestionate în cursul activităţilor desfăşurate şi în conformitate cu care toate societăţile au prezentat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ documentaţia impusă de HG nr.804 /2007.

Supravegherea acestor obiective, este făcută în baza Planului de Inspecţii pentru anul 2010.