Model cerere si reclamatie administrativă

Documente atasate Model cerere informaţii publice Model reclamaţie administrativă 1 Model reclamatie administrativa 2  

Ghid privind informatia publică de mediu

Documente atasate Ghid privind informaţia de mediu Pliant privind accesul publicului la informaţia de mediu