cadru general

La nivel european, prin Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului („Regulamentul E-PRTR"), s-au pus bazele unui registru european, cu date comparabile, cu privire la emisiile de poluanţi în aer, apă, sol, la transferurile de deşeuri periculoase şi nepericuloase, a poluanţilor din apele reziduale transferate în afara amplasamentului.

 

Registrul European al Emisiilor şi al Transferurilor de Poluanţi (E-PRTR) este noul registru care oferă acces uşor la date cheie de mediu privind activitatea complexelor industriale din statele membre ale Uniunii Europene şi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

 

Registrul E-PRTR succede Registrului European al Emisiilor de Poluanţi (EPER), fiind un catalog al poluanţilor emişi şi transferaţi dintr-o varietate de surse care pot avea un efect potenţial dăunator asupra mediului. Acesta este conceput sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului la urmatoarea adresă: http://prtr.ec.europa.eu/

 

Începând cu anul 2009, România transmite anual la Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu, datele din Registrul PRTR naţional (colecţia datelor de emisie şi transferuri ale complexelor industriale), utilizând formatul de raportare comun statelor membre. Metodologia de raportare sub Regulamentul PRTR este prezentată în Ghidul pentru implementarea PRTR european.

 

Prin informaţiile furnizate industria este încurajată să-şi îmbunătăţească performanţele şi să acţioneze responsabil din punct de vedere al protecţiei mediului. Menţionăm că registrul în sine este considerat  un instrument de evaluare a gradului de implementare a Directivei privind emisiile industriale (directivele IPPC, LCP, COV din instalaţii, Incinerare – coincinerare deşeuri, deşeuri, ape uzate).

 

Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

La nivel naţional, Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi s-a înfiinţat în baza HG nr.140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

 

In conformitate cu legislaţia europeană şi internaţională de mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a realizat web site-ul naţional al Registrului Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) ce va permite accesul publicului la informaţia de mediu. Acesta poate fi accesat la adresa : http://prtr.anpm.ro/

 

Pâna în prezent datele din registrul naţional E-PRTR, reprezentând emisii de poluanţi, transferuri de poluanţi prin ape uzate dar şi transferuri de deşeuri, atât nepericuloase, cât şi periculoase, se referă la emisiile aferente anilor 2007-2011 raportate la Comisia Europeană la termenele stabilite  prin Regulamentul E-PRTR. Deasemenea, registrul naţional E-PRTR conţine şi datele de emisie din anul 2005 pentru un numar de 260 instalaţii , date ce au fost incluse voluntar în vechiul registru EPER.

 

La nivel naţional, s-au înscris în registrul E-PRTR pentru anul 2007, un număr de 478 de complexe industriale ce au înregistrat depăşiri ale valorile de prag stabilite în Anexa II a Regulamentului, pentru anul 2008 un număr de 505 de complexe industriale, pentru 2009 un  număr de 500 de  complexe industriale, pentru 2010 un numar de 507,  pentru 2011 un număr de 520 de complexe industriale şi pentru 2012 un număr de 548 de complexe industriale.