Back

Autorizatii revizuite in anul 2019

numar autorizatie

Data autorizatie

Data revizuire autorizatie

Beneficiar

Punct de lucru

Denumire activitate autorizata

Cod CAEN activitate

78 21.07.2017 03.01.2019 CARREFOUR ROMANIA SA HYPERMARKET CARREFOUR ROMANIA SA, Piatra Neamț, bdul Decebal nr.79 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vănzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4711
113 18.07.2016 08.01.2019 SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE Oraș Bicaz, Lacul Izvorul Muntelui Acvacultură in ape dulci 0322
21 10.04.2018 04.02.2019 SC DURO INVEST SRL Roman, str. Artera Vest, fn Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană 9601
35 25.05.2018 06.02.2019 POLIMER OPTIM SRL Piatra Neamț, str. Dumbravei nr.6

Fabricarea materialelor plastice in forme primare

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

2016

3811

4677

3832

181 16.08.2011 26.02.2019 LUKOIL ROMANIA SRL Piatra Neamț, str. Bistriței nr.83

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule in magazine specializate

Întreținerea și repararea autovehiculelor

4730

4520

64 24.03.2011 25.02.2019 SC GOLD YARNS TEXTILE SRL Bicaz, str. Barajului nr.73 Pregătira fibrelor și filarea fibrelor textile 1310
49 03.02.2012 01.03.2019 SC OMV PETROM MARKETING SRL com. Alexandru cel Bun, sat Viișoara, str. Petru Rareș nr.221

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Întreținereași reparațiile autovehiculelor

 

4730

4520

119 24.04.2012 11.03.2019 BEMIS PIATRA NEAMT SRL Săvinești, strada Chimiei nr.1

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

Alte activități de tipărire n.c.a.

Activitatea alt tip de flexografie, unități de laminare

2221

2222

1812

155 16.09.2015 18.03.2019 EUROFERMA SRL comuna Girov, sat Turturești Activități în ferme mixte 0150
49 06.03.2013 08.03.2019 SC SOCAR PETROLEUM SA Tg. Neamț, str. Ștefan cel Mare, fn Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 4730
154 25.06.2013 18.03.2019 TCE BOVISELECT SRL com/sat Zănești Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1051
21 10.04.2018 28.03.2019 SC DURO INVEST SRL Roman, Artera Vest fn

Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană

Întreținerea și repararea autovehiculelor

 

9601

4520

364 17.12.2012 08.04.2019 AMIPROD WOOD SRL sat/com. Vânători Neamț Tăierea și rindeluirea lemnului 1610
261 03.11.2009 17.04.2019 SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL Roman, str. Măgurei nr.2

Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Fabricarea betonului

Fabricarea mortarului

Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice

2361

2363

2364

2369

2899

70 09.03.2012 06.05.2019 OMV PETROM MARKETING SRL Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 290

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Întreținerea și repararea autovehiculelor

4730

4520

20 01.02.2011 20.05.2019 PLANTAVORELSA Piatra Neamț, str. Cuza Vodă nr.46

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Operațiuni de mecanică generală

Fabricarea preparatelor farmaceutice

1086

7219

2562

2120

21 02.02.2011 20.05.2019 PLANTAVOREL SA Piatra Neamț, str. Păstrăvului nr.16

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate ți alimentelor dietetice

Fabricarea preparatelor farmaceutice

Operațiuni de mecanică generală

Activități auxiliare pentru producția vegetală

 

 

1086

2120

2562

0161

113 14.05.2009 03.06.2019 SC ELESIL TRANS SRL com Tașca, sat Ticoș Floarea, str Ticoșului nr.2

Tăierea și rindeluirea lemnului

Fabricarea ambalajelor din lemn

Comerț cu ridicata al deșeurilor ți resturilor

1610

1624

4677

122 26.04.2012 04.06.2019 SC TOMARMURA PRODESIGN SRL com/sat Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr.2B Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2370
147 27.05.2010 07.06.2019 SC GENERAL ENERGETIC SA comuna Pîngărați, sat Stejaru

Tratarea și acoperirea metalelor

Producție energie electrică

Transportul energiei electrice

Furnizarea de abur și aer condiționat

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

 

2561

3511

3512

3530

3811

3832

3821

265 31.10.2013 02.06.2019 SC OMV PETROM MARKETING SRL Bicaz. str. Republicii fn

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Întrținere și reparații autovehicule

4730

4520

185 22.07.2013 02.06.2019 DIAVERUM ROMĂNIA SRL Roman, str. Sucedava nr.220 Asistență spitalicească 8610
261 29.10.2013 29.07.2019 AGROINSTAL EUROFERM SRL comuna/sat Răucești Activități auxiliare pentru producția vegetală 0161
21 10.04.2018 30.07.2019 DURO INVEST SRL Roman, Artera Vest fn

Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

Întrținerea și repararea autovehiculelor

Restaurante

9601

4520

5610

306 15.10.2012 08.08.2019 GRADINARU RAREȘ SRL comuna Dumbrava Roșie, sat Izvoare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor din fermă

Activități auxiliare pentru producția vegetală

Activități după recoltare

1091

0161

0163

120 23.08.2016 12.08.2019 SC BRO PUB IVN SRL Roman, str. Dragoș Bogdan nr.192

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Comerț cu ridicata al deșeurilor ți resturilor

3811

3832

4677

55 11.05.2017 20.08.2019 API SORELIA SRL comuna Săvinești, str. Ghe. Caranfil lot 6 NCP

Comerț cu ridicata al deșeurilor ți resturilor

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Colectarea deșeurilor periculoase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Activități și servicii  de decontaminare

4677

3811

3812

3832

3821

3822

3900

36 14.02.2011 26.08.2019 COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA municipiul Piatra Neamț și comuna Dumbrava Roșie Colectarea și epurarea apelor uzate 3700
25 29.03.2019 04.09.2020 INTERNAȚIONAL BAX LOGISTIC SRL

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Fabricarea ambalajelor din lemn

Repararea altor echipamente

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

3811

3821

3832

4677

1624

3319

1629

 
49 21.02.2012 19.09.2019 ENERGOBRICHET SRL Tg. Neamț, str. Băile Oglinzi nr.22

Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

Colectarea deșeurilor nepericuloase

1629

3811

22 02.02.2011 10.10.2019 LERA SRL com/sat Db. Roșie, str. Strămutați nr.35

Operațiuni de mecanică generală

Producția de profile obținute la rece

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Tratarea și acoperirea metalelor

Fabricarea de șuruburi, buloane, nituri și șaibe, alte articole filetate

Fabricarea altor articole din metal

Fabricarea lagărelor, angrenajelor mecanice de transmisie, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

Repararea articolelor fabricate din metal

Repararea mașinilor

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 

2562

2433

2550

2561

2594

2599

2815

2894

3101

3102

3311

3312

9522

91 14.12.2018 15.10.2019 SC PIESE AUTO PAS SRL

 

sat Bistrița, str Petru Rareș nr 181

Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Recuperarea materialelor sortate

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

3831

3832

4677

71 18.05.2015 22.10.2019 TEHNOIND SRL comuna Ștefan cel Mare, sat Ghigoiești Activităși auxilare pentru producția vegetală 0161
150 18.06.2013 24.10.2019 ANDREI CONSTRUCT SRL com Costisa

Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

Activitati de servicii aneze pentru extractia mineralelor

Fabricarea betonului

Depozitari

0812

0990

2363

5210

53 20.04.2016 04.11.2019 MAR LICO SRL sat/comună Timișești, sola 24, parcela 95/6

Fabricarea de mobilă n.c.a.

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3109

1623

3101

3102

30 27.01.2012 12.11.2019 SC HIDROTERM SA Roman, str. Colectorului nr 1

Alte lucrări de instalații pentru construcții

Operațiuni de mecanică generală

Depozitări

4329

2562

5210

230 24.07.2012 05.12.2019 SC MONOFIL SRL co/sat Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr.5F

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

Fabricarea materialelor plastice în forme primare in scopul: producție

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

2221

2016

3811

3832

4677

337 21.11.2012 11.12.2019 SC CVS PROD SRL Tg. Neamț, bdul Ștefan cel Mare nr.278 A

Fabricare materialelor plastice în forme primare

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamentale

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

Fabricarea ambalajelor din lemn

Depozitări

2016

2341

2342

1624

5210

85 03.05.2011 12.12.2019 SC SEMAGRA SRL sat/comuna Dobreni

Activități auxiliare pentru producția vegetală

Pregătirea semințelor

0161

0164

89 05.09.2017 17.12.2019 SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA Roman, str. Nordului nr 4 Activități de servicii anexe pentru transporturi rutiere 5221
180 15.07.2013 17.12.2019 SC COMFERT SRL com/sat Sagna

Comerț cu ridicata al produselor chimice

Depozitări

Activități auxiliare pentru producția vegetală

Colectarea deșeurilor nepericuloase

4675

521

0161

3811