Back

ZIUA PASARILOR MIGRATOARE

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

 

         În conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea speciilor  migratoare de animale sălbatice (CMS), la care România a aderat prin Legea nr. 13/1998 și ale Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), ratificat prin Legea nr. 89/2000, speciile migratoare constituie o parte importantă a diversității biologice globale care trebuie protejată, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.

         Activitățile antropice nesustenabile, schimbările climatice, poluarea au contribuit la declinul multor populații de specii migratoare, precum și la degradarea sau pierderea unor habitate naturale, în aria geografică de răspândire și pe căile lor de migrație.  

         În România, desemnarea ariilor de protecție specială avifaunistică și implementarea planurilor de management ale acestor situri, incluse în rețeaua ecologică europeană de arii protejate “Natura 2000”, vor contribui la protecția și conservarea speciilor de păsări migratoare și a habitatelor naturale în care trăiesc.

         Secretariatele UNEP/CMS și AEWA, în parteneriat cu BirdLife International au inițiat celebrarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, având ca temăUnirea vocilor pentru conservarea păsărilor”.

         Începând din anul 2018, celebrarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare se va face de două ori pe an, în a II-a sâmbătă a lunilor mai și octombrie, prin campanii de informare și conștientizare publică, pentru cunoașterea amenințărilor la adresa păsărilor migratoare și pentru amplificarea mesajului de protecție a acestora.

         Păsările migratoare fac parte din viața multora dintre noi: copiii, cărora bunicii le arată primele cuiburi de rândunică, crescătorii de animale, ale căror cârduri sunt însoțite de codobaturi și de șoimi care se hrănesc cu insecte, pescarii, ale căror bărci sunt însoție de albatroși, furtunari sau pescăruși.  

Pe scurt: cine nu abia așteaptă în fiecare an întoarcerea păsărilor migratoare? Cine nu le-ar simți lipsa, dacă acestea nu s-ar reîntoarce?

Este de așteptat, dar niciodată nu este sigur, ca păsările migratoare să se reîntoarcă în fiecare an. Multe dintre acestea fac călătării foarte lungi în cautarea hranei și a locurilor de cuibărit. Călătoriile sunt foarte periculoase, presărate adesea cu obstacole naturale sau cu amenintări introduse de om, cum ar fi impactul tot mai crescând al schimbărilor climatice. Populațiile multor păsări migratoare sunt în scădere la nivel mondial, iar acest declin este adesea strâns corelat cu modificările aduse de om la nivel planetar.

Pentru fiecare specie, lanțul migrației este pe atât de puternic pe cât este cea mai slabă verigă a sa. Dacă una dintre aceste verigi se rupe, atunci întreaga populație poate fi afectată în mod semnificativ, uneori chiar ireversibil. Dacă ne dorim ca păsările migratoare să se întoarcă în fiecare an, în număr suficient de  mare pentru a asigura supraviețuirea lor pe termen lung, toate verigile din lanț trebuie să fie puternice.

De aceea, este responsabilitatea comună, atât a autorităților, cât și a noastră a tuturor, să conștientizăm valoarea și necesitatea de a proteja păsările migratoare și habitatele lor, într-o manieră coordonată, de-a lungul întregului lor coridor de migrație.