Back

Evaluarea populatiilor speciilor de carnivore mari 2023

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Evaluarea populațiilor speciilor de carnivore mari (urs, lup, râs, pisică sălbatică)

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Neamț participă, în această perioadă, la acțiunile de evaluare a carnivorelor mari (urs, lup, râs și pisică sălbatică) de pe teritoriul județului Neamț, conform metodologiei stabilite de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Evaluarea este realizată de către gestionarii fondurilor cinegetice, împreună cu reprezentanți ai APM Neamț.  Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun cu arii naturale protejate, la evaluare pot participa şi administratorii ariilor naturale protejate respective. La acțiunile de evaluare pot participa și reprezentanți ai institutelor de cercetare și autorității publice locale care răspunde de agricultură, universități, ONG-uri implicate în domeniul biodiversității, autorități administrativ-teritoriale și proprietari de terenuri.

Evaluarea speciilor urs brun și lup se face ținând cont de prevederile O.M. nr. 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de rus brun din România, respectiv ale O.M. nr. 626/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru specia Canis lupus.

Situațiile centralizate la nivel de județ, pentru fiecare gestionar și fond cinegetic, vor fi înaintate Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și ulterior Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.