Back

Ziua zonelor umede 2022

 

ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE 2 Februarie 2022

Ce reprezintă Ziua Mondială a Zonelor Umede?

Ziua Mondială a Zonelor Umede este sărbătorită în fiecare an pe 2 februarie pentru a spori conștientizarea importanței zonelor umede. Această zi marchează și aniversarea Convenției privind Zonele Umede, care a fost adoptată sub formă de tratat internațional în 1971.

De ce există Ziua Mondială a Zonelor Umede?

Aproape 90% din zonele umede ale lumii s-au degradat începând cu anii 1700, iar aceste zone se pierd de trei ori mai repede decât pădurile. Totuși, zonele umede au o importanță critică pentru ecosistemele care contribuie la biodiversitate, atenuarea și adaptarea la climat, disponibilitatea apei proaspete, economia globală și multe altele. A devenit o urgență ridicarea nivelului național și global de conștientizare în privința zonelor umede, pentru a inversa pierderile acestora și a încuraja acțiunile de conservare și restaurare a lor.

Ziua Mondială a Zonelor Umede este prilejul ideal pentru a îmbunătăți înțelegerea oamenilor despre aceste ecosisteme de importanță critică. O zi internațională a Națiunilor Unite Ziua Mondială a Zonelor Umede din acest an are o semnificație aparte, deoarece, pe 30 august 2021, ONU a adoptat o rezoluție care a desemnat ziua de 2 februarie drept Ziua Mondială a Zonelor Umede, invitând pe toate cele 193 de state membre ale ONU să sărbătorească această zi și crescând astfel vizibilitatea globală a zonelor umede.

Cine este în spatele Zilei Mondiale a Zonelor Umede?

Atunci când vine vorba de a transmite informații despre zonele umede, faptele și cifrele furnizează dovezi, oferă perspective și dau credibilitate mesajului transmis – toate acestea îndemnând la acțiune.

Iată câteva căi de a utiliza aceste fapte și cifre:

• Ca îndemnuri la evenimente în cadrul comunităților locale;

• În cadrul mass-media;

• În cadrul social-media;

• Ca surse de informații pentru articole, discursuri și dezbateri.

Zonele umede și nevoia urgentă de acțiune

Ziua Mondială a Zonelor Umede, sărbătorită și la Iași. Zona Jijia,  desemnată sit Ramar, o recunoaștere internațională a importanței ariei  protejate

• Zonele umede dispar de trei ori mai repede decât pădurile și sunt cele mai amenințate ecosisteme de pe Pământ. În doar 50 de ani – din 1970 – 35% din zonele umede ale planetei au dispărut.

• Activitățile umane care duc la pierderea zonelor umede includ drenarea și acoperirea terenurilor utilizate pentru construcții și agricultură, poluarea, pescuitul în exces și supraexploatarea resurselor, speciile invazive și schimbările climatice.

• În ultimele cinci decenii, 81% din speciile din zonele umede de pe uscat și 36% din speciile costiere și marine au intrat în declin. • Astăzi, una din trei specii de apă dulce și 25% din toate speciile din zonele umede se află în pragul dispariției din cauza declinului zonelor umede – inclusiv păsările de apă, mamifere dependente de apă dulce, țestoasele marine și speciile care formează recifele de corali.

• Numeroase plante, amfibieni, reptile, păsări și mamifere amenințate trăiesc în zonele umede. Mai mult de o treime dintre speciile amenințate și aflate în pericol în Statele Unite trăiesc în zone umede – iar aproape o jumătate se folosesc de zonele umede într-un anumit moment din viața lor. Zonele umede și schimbările climatice Atenuarea schimbărilor climatice și atingerea emisiilor de carbon zero-net

• Turbăriile, mangrovele și ierburile marine sunt rezervoare de carbon care stochează carbonul pe cale naturală.

• Turbăriile acoperă 3% din suprafața planetei, însă înmagazinează aproximativ 30% din tot carbonul de pe uscat.

• Zonele umede costiere înmagazinează și stochează carbonul de până la de 55 de ori mai repede decât pădurile tropicale.

• Se estimează că emisiile de gaze cu efect de seră provenite din turbăriile drenate și de la incendiile de turbărie sunt responsabile de cca. 4% din emisiile antropice globale de gaz cu efect de seră. Adaptarea la climat și reducerea riscului de dezastre

• Zonele umede asigură protejarea comunităților costiere față de furtuni, uragane și tsunami.

• Zonele umede de coastă, cum sunt mlaștinile sărate, mangrovele, pajiștile marine și recifele de corali, constituie zone-tampon, care protejează comunitățile de coastă în timpul fenomenelor meteorologice extreme.

• Șaizeci de procente din omenire trăiește și muncește de-a lungul zonelor de coastă, iar zonele umede le apără de inundații, pierderea proprietății și a vieții.

• Recifele de corali furnizează protecție în valoarea de 34.000 $ la hectar în fiecare an.

• Zonele umede de pe uscat, cum sunt râurile, lacurile și mlaștinile, absorb și stochează excesul de precipitații, ceea ce reduce riscul de inundații.

• Zonele umede depozitează și eliberează apa, preîntâmpinând seceta.

Zonele umede și biodiversitatea • Zonele umede sunt bogate în nutrimente transportate de râurile, pâraiele și izvoarele care se scurg în ele. Combinația dintre nutrimente, lumina solară și apă constituie motorul lanțului trofic.

• Aproximativ 40% dintre speciile din lume trăiesc sau se înmulțesc în zonele umede.

• Până în prezent au fost identificate peste 100.000 de specii de apă dulce în zonele umede.

• Zonele umede găzduiesc aproape 30% dintre speciile de pești cunoscute, în fiecare an fiind descoperite 200 noi specii de pești de apă dulce.

Zonele umede și apa dulce

• Zonele umede furnizează cea mai mare parte a apei dulci.

• Doar 2,5% din apa de pe pământ este dulce, cea mai mare parte fiind stocată în ghețari, straturile de zăpadă sau acviferele subterane. Mai puțin de 1% este utilizabilă, iar 0,3% se găsește în zone umede, cum sunt râurile și lacurile.

• Zonele umede sunt de multe ori numite rinichii Pământului, deoarece ele funcționează ca filtre naturale, absorbind pesticide și chimicale și înlăturând deșeuri periculoase din apă.

• Solul bogat în nămol al zonelor umede și plantele abundente acționează ca filtre împotriva toxinelor periculoase, pesticidelor agricole și deșeurilor industriale, îmbunătățind în mod natural calitatea apei.

Zonele umede, dezvoltarea durabilă și bunăstarea

• Zonele umede oferă servicii ecosistemice în valoare de 47 de trilioane de dolari anual.

• Zonele umede asigură traiul unui miliard de oameni – de la pescuit, acvacultură și turism până la bunuri valoroase ce pot fi colectate și procesate, îndeosebi de către cei săraci.

• Zonele umede hrănesc lumea – furnizând cea mai mare parte a peștelui, orezul pentru 3,5 miliarde de oameni, apa pentru producerea hranei și materii prime pentru medicamente.

• Zonele umede susțin bunăstarea oamenilor prin oferirea unor peisaje magnifice și a oportunităților de recreere, dezvoltare culturală și sănătate mintală asociate cu interacțiunea cu natura.

• Conservarea și restaurarea mangrovelor la nivel global ar putea aduce beneficii anuale de 3,7 miliare de dolari, datorită stocării carbonului

Campania de conștientizare a Zilei Mondiale a Zonelor Umede este organizată de Secretariatul Convenției privind Zonele Umede. Membrii Convenției privind Zonele Umede celebrează Ziua Mondială a Zonelor Umede începând cu anul 1997.

Cine poate celebra Ziua Mondială a Zonelor Umede?

Ziua Mondială a Zonelor Umede este deschisă tuturor – de la organizații internaționale, guverne și până la copii, tineri, media și comunități locale – deoarece aceste ecosisteme sunt importante pentru noi toți. Tipuri de zone umede Convenția definește zonele umede în sens larg, incluzând ecosisteme de apă dulce, marine și de coastă, cum ar fi toate lacurile și râurile, acviferele subterane, mlaștinile și bălțile, pășunile umede, turbăriile, oazele, estuarele, deltele, mangrovele și alte zone costiere, recifele de corali și habitate create de om, cum sunt iazurile de pescuit, plantațiile de orez, lacurile artificiale și salinele

 

Azi sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede – 50 de ani de la semnarea  Convenției Ramsar. - Universul argesean