Back

Modificari legislative valabilitate autorizatie / autorizatie integrata de mediu

INFORMARE DE PRESĂ

Subiect: condiții de valabilitate autorizații/autorizații integrate de mediu

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 75 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului (publicată în Monitorul Oficial nr. 631 din 19 iulie 2018)  titularii de activități ce trebuie reglementate de către autoritățile competente pentru protecția mediului prin autorizații/autorizații integrate de mediu vor avea obligativitatea obținerii vizelor anuale pentru a păstra valabilitatea acestora.

Autorizațiile / autorizațiile integrate de mediu emise anterior apariției OUG 75 din 19.07.2018 își păstrează valabilitatea, obligativitatea obținerii vizei anuale intervenind doar în situația în care se va solicita revizuirea actului de reglementare.

Procedura de aplicare a vizei anuale se va stabili prin ordin al conducătorului autorității centrale pentru protecția mediului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 75/2018.

În conformitate cu prevederile OUG 195 din 2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  <LLNK 12005   195182 3:1   0 12>prevederile legale subsecvente acestui domeniu, protecția mediului reprezintă o obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice, iar atunci când activitățile pe care le desfășoară au un posibil impact semnificativ asupra mediului este necesară obținerea actelor de reglementare.

De asemenea, când intervin elemente noi pe parcursul desfășurării activității, la solicitarea titularului, se va analiza necesitatea revizuirii sau a menținerii actului de reglementare emis.

La nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, în primele 6 luni ale acestui an au fost emise:

  • Avize de mediu pentru planuri și programe
  • Decizii de încadrare pentru planuri și programe

4

18

  • Decizii etapa de încadrare la proiecte

62

  • Revizuiri acte de reglementare

35

  • Acorduri de mediu

3

  • Avize natura 2000

9

  • Clasări

1487

  • Autorizații de mediu

44