VSU 2021

Lista operatori economici autorizati pentru colectare, tratare VSU 2021 adresa APM Neamt ref raportare VSU pentru anul 2020 VSU baza de date 2020  

VSU 2022

Lista operatori economici autorizati pentru colectare-dezmembrare VSU 2022 Lista operatori economici autorizati pentru colectare-dezmembrare VSU-1 mai 2022  

VSU 2018

VSU baza de date tabel Adresa raportare VSU    

VSU 2019

Adresa raportare VSU    

Legislație

LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz