Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul FABRICA DE CONFECTII TEXTILE, COMUNA PLESOIU, SAT ARCESTI - Titular: S.C. ART DATE S.R.L. Arceşti

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul FABRICA DE CONFECTII TEXTILE, COMUNA PLESOIU, SAT ARCESTI, propus a fi amplasat în comuna Pleşoiu, sat Arceşti, judeţul Olt

Titular: S.C. ART DATE S.R.L. Arceşti

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-14 precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

   

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul A.P.M. Olt 29.05.2014

Documente atasate

Decizia 3884 ART DATE


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul INFIINTARE LINIE FURAJE CEREALE, propus a fi amplasat în comuna Grojdibodu, jud.Olt - Titular: S.C AGRICOLA RUS S.R.L

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul INFIINTARE LINIE FURAJE CEREALE, propus a fi amplasat în comuna Grojdibodu, jud.Olt.

Titular: S.C AGRICOLA RUS S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-14, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

   

Data afişării anunţului la sediu şi pe site-ul APM OLT 26.05.2014 

Documente atasate

Decizia 3071 proiect AGRICOLA RUS.pdf


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul SILOZURI LA FERMA PORCINE propus a fi amplasat în Tufeni, jud. Olt. - Titular: S.C EUROSPATIAL S.R.L

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul SILOZURI LA FERMA PORCINE, propus a fi amplasat în Tufeni, jud. Olt.

Titular: S.C EUROSPATIAL S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-14, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

   

Data afişării anunţului la sediu şi pe site-ul APM OLT 26.05.2014 

Documente atasate

Decizia 3094 proiect EUROSPATIAL.pdf


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „CONDUCTA DE AMESTEC DE LA SONDA 1150 OTESTI MODUL PROIECTAT 5 INTRARI 1150 OTESTI” - Titular: S.C. OMV PETROM S.A. ASSET III MUNTENIA VEST cu sediul în Pitesti

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONDUCTA DE AMESTEC DE LA SONDA 1150 OTESTI MODUL PROIECTAT 5 INTRARI 1150 OTESTI, propus a fi amplasat în comuna Cungrea, sat Spătaru, judeţul Olt.

Titular: S.C. OMV PETROM S.A. ASSET III MUNTENIA VEST cu sediul în Pitesti, str. B-dul Republicii, nr. 160, judetul Arges.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-16, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

  

Data afişării anunţului la sediu şi pe site-ul APM OLT 26.05.2014 

Documente atasate

Decizia 3194 proiect OMV PETROM.pdf


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „EXTINDERE SERE” Titular: S.C. SERE POPESCU S.R.L. cu sediul în comuna Gradinari, judeţul Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE SERE, propus a fi amplasat în comuna Grădinari, sat Runcu Mare, judeţul Olt.

Titular: S.C. SERE POPESCU S.R.L. cu sediul în comuna Gradinari, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-16, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul APM OLT 26.05.2014

Documente atasate

Decizia 3403 SERE POPESCU.pdf


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul CONSTRUIRE SILOZURI CEREALE ÎN LOCALITATEA DRĂGĂNEŞTI OLT - Titular: S.C. NATURAL RURAL S.R.L. Bucureşti

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SILOZURI CEREALE ÎN LOCALITATEA DRĂGĂNEŞTI OLT, JUDEŢUL OLT, propus a fi amplasat în Drăgăneşti Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 2C, judeţul Olt.

Titular: S.C. NATURAL RURAL S.R.L. Bucureşti

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-14 precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

    

 

Data afişării anunţului la sediu şi pe site-ul APM OLT  26.05.2014 

Documente atasate

Decizia 3450 proiect NATURAL RURAL.pdf


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: CONSTRUIRE SI AMENAJARE ZONA AGREMENT - Titular: SC VIOCLAR IMPEX SRL Slatina

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: CONSTRUIRE SI AMENAJARE ZONA AGREMENT in Slatina,  str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 38,  jud. Olt,  

Titular: SC VIOCLAR IMPEX SRL cu sediul Slatina, str. Libertatii, bl. 9, sc. A, parter, ap.4,  jud.Olt

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

   

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul A.P.M. Olt 26.05.2014

Documente atasate

Decizia 3530 VIOCLAR IMPEX.pdf


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: AMENAJARE BAZINE PISCICOLE SI IMPREJMUIRE - Titular: P.F.A. SERBAN GIOARSA IONUŢ EDUARD cu sediul comuna Poboru, sat Poboru, jud. Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: AMENAJARE BAZINE PISCICOLE SI IMPREJMUIRE in comuna Poboru, sat Poboru, jud. Olt.

Titular: P.F.A. SERBAN GIOARSA IONUŢ EDUARD cu sediul comuna Poboru, sat Poboru, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul A.P.M. Olt 26.05.2014

Documente atasate

Decizia 3518 proiect PFA SERBAN GIOARSA IONUT EDUARD.pdf


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Demolare facilitati (constructii si instalatii) Parc 24 Optasi - Titular: S.C. OMV PETROM SA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Demolare facilitati (constructii si instalatii) Parc 24 Optasi, propus a fi amplasat în comuna Optasi, jud. Olt.

Titular: S.C. OMV PETROM SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-14, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul A.P.M. Olt 14.05.2014

Documente atasate

Decizia 3095 proiect OMV PETROM


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „DESFIINTARE FACILITĂTI (CONSTRUCTII SI INSTALATII) DIN CADRUL PARCULUI 13 CIURESTI”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DESFIINTARE FACILITĂTI (CONSTRUCTII SI INSTALATII) DIN CADRUL PARCULUI 13 CIURESTIpropus a fi amplasat în comuna Tufeni, judeţul Olt.

Titular: S.C. OMV PETROM S.A. ASSET III MUNTENIA VEST cu sediul în Pitesti, str. B-dul Republicii, nr. 160, judet Arges.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-16, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul A.P.M. Olt 30.04.2014

Documente atasate

Decizia 3096 proiect OMV PETROM.pdf