Back

ANUNT: Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, organizează concurs de recrutare in data de 26.03.2019, conform Legii nr.188/1999 R, pentru funcţia publica de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, cu sediul în Slatina, judeţul Olt, strada Ion Moroşanu, nr.3, organizează concurs de recrutare, conform Legii nr.188/1999 R, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu.

Concursul se organizează la sediul instituţiei în data de 26.03.2019 - proba scrisă, orele 10.00 şi 28.03.2019-interviul, orele 10.00.

 Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii în domeniile: inginer chimist, inginerie economică, inginer îmbunătăţiri funciare, inginer horticol, ecolog, inginer geolog

- vechime:nu este cazul

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

Relaţii suplimentare se obţin la tel.0729/161695 – doamna Ştefania COSTESCU.

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dorel ŞTEOMLEGA