Anunţ public: APM OLT, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Înfiinţare sistem inteligent de distributie gaze naturale în comunele: Orlea, Gura Padinii, Grojdibodu, Ianca, Ştefan Cel Mare, Urzica, județul Olt" propus a fi amplasat în: comuna Orlea, satele Orlea şi Orlea Nouă; comuna Gura Padinii, satele Gura Padinii şi Satu Nou; comuna Grojdibodu, satele Grojdibodu şi Hotaru; comuna Ianca, satele Ianca şi Potelu; comuna Ştefan Cel Mare, satele Ştefan Cel Mare şi Ianca Nouă; comuna Urzica, satele Urzica şi Stăvaru, judeţul Olt. Titular: Comuna Orlea, Comuna Gura Padinii, Comuna Grojdibodu, Comuna Ianca, Comuna Ştefan Cel Mare, Comuna Urzica, judetul Olt, in parteneriat, avand ca lider Comuna Orlea