Anunţ privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu - Titular: SC ALRO SA, Slatina, str. Piteşti, nr.116, jud. Olt.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea principală de metalurgia aluminiului - cod CAEN 2442, prevăzută în anexa 1 din Legea. nr. 278/2013: 

 • - 2.5 a) producerea de  metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;
 •  
 • - Activităţi secundare: Cod CAEN: 3811, 3821, 383, 3832, 4677
 •  
 • Titular: SC ALRO SA, Slatina, str. Piteşti, nr.116, jud. Olt. 

  Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi proiectul de autorizaţie integrată de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de  luni - vineri, între orele 8 - 14 şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

  Observaţiile fundamentate ale publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt (fax: 0249 423670; e-mail: office@apmot.anpm.ro) în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului în mass-media.

   

  Afisat pe site-ul si la sediul A.P.M. Olt in data de 09.04.2014


  Anunţ privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de producţie de ţevi din oţel – cod CAEN 2420 - Titular: TMK ARTROM S.A. Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 30, jud. Olt.

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat cu privire la decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea de producţie de ţevi din oţel – cod CAEN 2420, prevăzută în anexa 1 din Legea. nr. 278/2013:

  • cod 2.3.a) Instalaţie pentru prelucrarea metalelor feroase – laminoare la cald şi rece cu o capacitate mai mare de 20t oţel brut/h;
  • cod 2.6. Instalaţie pentru tratarea suprafeţelor metalice prin procedeu chimic, la care volumul total al cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc;

  Titular: TMK ARTROM S.A. Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 30, jud. Olt.

  Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi proiectul de autorizaţie integrată de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresa: http://apmot.anpm.ro

   Observaţiile fundamentate ale publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt (fax: 0249 423670; e-mail: office@apmot.anpm.ro) în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului în mass-media.

   

  Data afişării anunţului la sediul şi pe pagina de internet a A.P.M. Olt 21.03.2014

  Documente atasate

  Decizia 2123 TMK ARTROM


  Draft revizuire Autorizaţie Integrată de Mediu, pentru S.C. ALRO S.A Slatina

  Draft AIM: S.C. TMK- ARTROM S.A Sediul societatii : Slatina, str. Draganesti, nr. 30, judeţul Olt

  FORMULARUL DE SOLICITARE PENTRU REVIZUIREA AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU S.C. ALRO S.A. – SEDIUL SOCIAL Str. Pitesti nr. 116, Slatina, Jud. Olt

  Anunt public privind solicitarea de obtinere a Autorizatiei Integrate de Mediu, TMK-ARTROM S.A. Slatina, pentru activitatea de producţie de ţevi din oţel – cod CAEN 2420, prevăzută în anexa 1 din Legea. nr. 278/2013

  Agentia pentru Protectia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu pentru pentru activitatea de producţie de ţevi din oţel – cod CAEN 2420, prevăzută în anexa 1 din Legea. nr. 278/2013:

  - cod 2.3.a) Instalaţie pentru prelucrarea metalelor feroase – laminoare la cald şi rece cu o capacitate mai mare de 20t oţel brut/h;

  - cod 2.6. Instalaţie pentru tratarea suprafeţelor metalice prin procedeu chimic, la care volumul total al cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc;

  Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-14.

  Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, în scris, la  sediul APM Olt, fax: 0249/423670  sau electronic la adresa: office@apmot.anpm.ro, în termen de 30 zile de la data publicării anunţului.

   

  Data afişării anunţului 13.12.2013

  Documente atasate

  RA TMK 1

  RA TMK 2

  solicitare AIM


  FORMULARUL DE SOLICITARE a Autorizatiei integrate de mediu S.C. ASSANI IMP-EXP S.R.L. mun. Craiova, str. România Muncitoare nr. 49, jud.Dolj Punct de lucru – FERMA AVICOLĂ, COM. STOICĂNEŞTI, JUD. OLT

  Raportul de amplasament pentru ferma de găini outoare: S.C. ASSANI IMP-EXP S.R.L.AVICOLA – STOICĂNESTI, Judetul OLT

  AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU (PROIECT) - S.C. AGRODUN INTERNATIONAL S.R.L. - cu sediul in localitatea Dobroiesti, str. Lt. Moga, nr.3, jud.Ilfov - punctul de lucru – Ferma de creştere a porcilor, com.Radomiresti, tarlaua 194, parcela nr.1, jud.Olt

  Decizia nr.10263/06.06.2013 - SC ALTUR SA SLATINA - str.Pitesti, nr.114, jud.Olt

  Nr.10263  din  06.06. 2013

   

  D E C I Z I E

   

            În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării în teren, A.P.M. OLT a decis să emită AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU pentru: S.C.  ALTUR S.A. din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt                                                                                                   

  Profil de activitate: - topirea aluminiului, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate din aluminiu - având o capacitate de topire de 119,34 t/zi fiind  încadrată în categoria de activitate conform Anexei 1 a O.U.G. 152/2005 aprobată prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

  2.5 Instalaţii pentru : b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate (rafinare, turnătorie de fontă etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 t/zi pentru plumb şi cadmiu sau de 20 t/zi pentru toate celelalte metale;

  Amasament: S.C. ALTUR S.A. din Slatina, str.Piteşti, nr.114, jud.Olt

  Contestaţiile asupra deciziei se primesc în scris la A.P.M. OLT, str. Ion Moroşanu nr.3, în termen de 30 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei.

  Prezenta nu ţine loc de Autorizaţie de mediu.

   

   

  DIRECTOR  EXECUTIV

  Ec. Dorel  ŞTEOMLEGA  

   

  ŞEF SERVICIU A.A.A.

  Ing. Popa  Marius     

   

  Întocmit,

  sing. Soare Florica