Memoriu PUD General TUDOR

STUDIU P.U.Z. PENTRU EXTINDEREA LIMITELOR INTRAVILANULUI COMUNEI SCARISOARA, IN VEDEREA REALIZARII DE INVESTITII PRIVIND ZONELE DE AGREMENT - COMPLEX SPORTIV, AGREMENT SI LOISIR - COMUNA SCARISOARA, JUD.OLT - BENEFICIAR: SMARANDESCU VOCHIN Sat Plaviceni, Comuna Scarisoara, jud. Olt

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PT. CONSTRUIRE PENSIUNE P+1, PISCINA SI TEREN DE SPORT, COM BOBICESTI, SAT MIRILA, T.69, P.204, P.205, JUD. OLT - beneficiar SC LUNCAGREMENT SRL COM. BOBICESTI, JUD.OLT

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL - introducere în intravilan în vederea construirii fabrică de confecţii, comuna Plesoiu, judeţul Olt - Titular: S.C. ART - DATE S.R.L. Pleşoiu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL - introducere în intravilan în vederea construirii fabrică de confecţii, comuna Plesoiu, judeţul Olt: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Titular: S.C. ART - DATE S.R.L. Pleşoiu

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrareşi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-14, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul A.P.M. Olt 14.05.2014

Documente atasate

Decizia 3131 initiala PUZ SC ART DATE.pdf


PLAN URBANISTIC ZONAL Rectificare limita intravilan T 53, P 2, si T 54, P 14 , com.Plesoiu, jud.Olt - Beneficiar: S.C. ART - DATE S.R.L.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare SEA pentru Planul Plan Urbanistic de Detaliu – AMENAJARE BAZA DE AGREMENT SI ALIMENTATIE PUBLICA - Titular: de SC VIODOR COMPANY SRL, Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 72, judeţul Olt

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru Planul Plan Urbanistic de Detaliu – AMENAJARE BAZA DE AGREMENT SI ALIMENTATIE PUBLICA propus a fi amplasat în Caracal, str. General Magheru, nr. 110 - 114, judeţul Olt: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată  urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Titular: de SC VIODOR COMPANY SRL, Caracal, str. Mihai Viteazul, nr. 72, judeţul Olt

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare şi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-16, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul A.P.M. Olt 16.04.2014

Documente atasate

Decizia 2262 initiala PUD VIODOR COMPANY.pdf


STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU EXTINDEREA LIMITELOR INTRAVILANULUI COMUNEI MILCOV IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI "INITIERE PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINTA, COMUNA MILCOV, JUD.OLT"

PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE BAZA DE AGREMENT SI ALIMENTATIE PUBLICA MUN. CARACAL - Beneficiar VIODOR COMPANY SRL

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru: PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BRASTAVĂŢU, JUDEŢUL OLT - Titular: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRASTAVĂŢU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru: PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BRASTAVĂŢU, JUDEŢUL OLT: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată  urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Titular: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BRASTAVĂŢU

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrareşi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-14 şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului la sediu şi pe site-ul A.P.M. Olt 09.04.2014

Documente atasate

Decizia 2102 initiala PUG BRASTAVATU.pdf


Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru Planul Plan Urbanistic Zonal – STUDIU PUZ PENTRU EXTINDERE LIMITE INTRAVILAN ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE INVESTI?IE CONSTRUIRE CABANĂ P/2 FRĂSINETU MĂSURA 3,1,2 ÎN COMUNA DOBROSLOVENI, SAT FRĂSINETU, T94, P119 - Titular: MARE ELENA-MAGDALENA I.I., Caracal, str. Iancu Jianu, nr.1, judeţul Olt

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru  Planul Plan Urbanistic Zonal – STUDIU PUZ PENTRU EXTINDERE LIMITE INTRAVILAN ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE INVESTI?IE CONSTRUIRE CABANĂ P/2 FRĂSINETU MĂSURA 3,1,2 ÎN COMUNA DOBROSLOVENI, SAT FRĂSINETU, T94, P119, propus a fi amplasat în Dobrosloveni, judeţul Olt: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată  urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Titular: MARE ELENA-MAGDALENA I.I., Caracal, str. Iancu Jianu, nr.1, judeţul Olt

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrareşi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8-16 şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului la sediul şi pe site-ul A.P.M. Olt 09.04.2014

Documente atasate

Decizia 2102 initiala MARE ELENA MAGDALENA II.pdf