Back

Accesare baza de date privind calitatea aerului la nivel european

Centrul de Evaluare a Calitatii Aerului (CECA) furnizează datele referitoare la calitatea aerului din România către baza de date europeană a calităţii aerului .

CECA realizează periodic rapoartele către Agenţia Europeana de Mediu sau către Comisia Europeana pentru indeplinirea obligaţiior de raportare ale României din domeniul calităţii aerului, conform legislatiei in vigoare.

Acesare baza de date privind calitatea aerului la nivel european:

 http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/airbase

 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/airbase-exchange-of-information-1