Back

Comunicat presa: „Mijloace de existenţă durabile” tema din acest an a Zilei Mondiale a Zonelor Umede - 2 februarie 2016

„Mijloace de existenţă durabile”

 tema din acest an a Zilei Mondiale a Zonelor Umede - 2 februarie 2016

Pentru aniversarea Zilei Mondiale a Zonelor Umede – 2 februarie 2016, Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt va organiza în zilele de 27 ianuarie şi 2 februarie 2016, începând cu ora 1100, la sediul din str. Ion Moroşanu, nr. 3, Slatina, activităţi de educaţie ecologică a elevilor din mun. Slatina având ca tematică protecţia zonelor umede. Invitaţi sunt elevi şi profesori de la Şcoala „Eugen Ionescu” Slatina şi Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina.

În sala Centrului de Informare şi Documentare al APM Olt va fi organizată şi o expoziţie de desene şi picturi realizate de elevii şcolilor menţionate anterior, cu tema protejarea zonelor umede.

La finalul activităţilor elevii împreună cu specialişti ai APM Olt vor face o vizită în zona umedă Valea Oltului Inferior (în zona lacului de acumulare Arceşti), pentru observarea şi identificarea speciilor de păsări şi a habitatelor suport ale acestora.

În fiecare an pe 2 februarie se aniversează  Ziua Mondială a Zonelor Umede, zi care marchează semnarea în anul 1971, în Iran, a Convenţiei de la Ramsar, denumită şi Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al pasărilor acvatice. Acest document a fost ratificat de România prin Legea nr. 5 / 1991.

Desemnarea unei zone umede ca site Ramsar este o recunoaştere a importanţei acestor zone ca resurse de mare valoare economică, naturală, ştiinţifică şi a rolului lor multiplu în menţinerea calităţii mediului prin controlul inundaţiilor, aprovizionarea stratului subteran de apă, retenţia nutrienţilor şi sedimentelor, atenuarea schimbărilor climatice, purificarea apei, menţinerea biodiversităţii.

Pe teritoriul judeţului Olt, de remarcat sunt zonele umede din luncile Oltului şi Dunării Inferioare, care se constituie ca habitate cu valoare recreaţională, peisagistică, ecologică şi economică.

Bazinul Oltului se extinde nu numai la nivelul râului Olt, ci şi la luncile, mlaştinile şi bălţile temporare ale afluenţilor săi, al căror rol este indispensabil pentru menţinerea numeroaselor specii de plante şi de animale, pentru circuitul hidrologic natural şi păstrarea climatului local. Ele servesc ca medii de viaţă pentru organisme, locuri de pontă pentru peşti, amfibieni sau păsări, contribuie la menţinerea echilibrului ecologic etc. Flora şi fauna acestor zone se încadrează în flora şi fauna caracteristice zonelor joase de câmpie cu elemente de floră si faună larg răspândite pe întreg teritoriul ţării.

Tema din acest an sub care se celebrează această zi, ”Mijloace de existenţă durabile”, este  o temă ce trebuie să atragă atenţia tuturor asupra importanţei utilizării acestor zone într-un mod durabil, astfel încât acestea să constituie o sursă de existenţă atât pentru generaţiile prezente cât şi pentru cele viitoare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA