Back

Comunicat presa: Aplicaţia informatică de colectare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2013

Aplicaţia informatică de colectare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2013

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt aduce la cunoştinţa operatorilor economici, primăriilor de municipii, oraşe şi comune din judeţul Olt faptul că, începând cu data de 30 ianuarie 2014, a fost deschisă aplicaţia online “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, aplicaţie informatică de colectare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2013.

Această aplicaţie informatică este necesară pentru realizarea inventarului privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivelul judeţului Olt, pentru anul 2013, ţinând cont de prevederile Ordinului MMP nr. 3299 / 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Link-ul de acces la aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” este disponibil pe pagina de start a ANPM: www.anpm.ro, de unde poate fi accesat formularul online de înregistrare (http://raportare.anpm.ro), folosind opţiunea Autentificare în meniul din partea stângă (acest lucru fiind valabil pentru cei care sunt deja înregistraţi în SIM - Sistemul Integrat de Mediu).

În cazul în care parola nu mai este valabilă pentru a deschide aplicaţia, se poate transmite un e-mail către: suportsim@anpm.ro pentru a putea fi reactualizată.

Pentru cei care nu sunt înregistraţi în SIM (Sistemul Integrat de Mediu ) şi pentru a putea completa aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, aceştia trebuie să transmită mai întâi o cerere de înregistrare electronică în SIM (Sistemul Integrat de Mediu ) accesând formularul online de înregistrare (http://raportare.anpm.ro) folosind opţiunea Înregistrare în meniul din partea stângă, în urma căreia vor primi drepturi de acces (un număr de utilizator şi o parolă).

Manualul cu specificaţiile de utilizare a sistemului de raportare online a inventarelor locale de emisii de poluanţi în atmosferă conform Ordinului MMP nr. 3299 / 2012, se găseşte pe pagina de start a APM Olt : www.apmot.anpm.ro

Datele privind inventarul de emisii de poluanţi în atmosferă pentru anul 2013, vor fi introduse în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) de către operatorii economici, primăriile de municipii, oraşe şi comune din judeţul Olt, până la data de 15 martie 2014.

Informaţii suplimentare cu privire la aplicaţia informatică de colectare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, la nivelul judeţului Olt se pot obţine de la reprezentanţii APM Olt, tel: 0249 / 439166, int 114.

Inventarul local se elaborează anual, pentru anul anterior anului curent, conform Ordinului MMP nr. 3299 / 2012 şi stă la baza elaborării de studii privind dispersia poluanţilor în atmosferă, inclusiv cele care fac parte din documentaţiile necesare obţinerii actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului.

Inventarul privind emisiile de poluanţi în atmosferă la nivel naţional, stă la baza întocmirii rapoartelor către organismele europene şi internaţionale şi stabilirii conformării cu obligaţiile României privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

 

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA