Back

Comunicat presa: APM Olt atentioneaza cetatenii cu privire la asigurarea si pastrarea curateniei

APM Olt atentioneaza cetatenii cu privire la asigurarea si pastrarea curateniei

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt atenţionează persoanele fizice din mediul rural sau urban că în conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor, abandonarea deşeurilor şi eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.

Abandonarea deşeurilor şi eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop, de către persoanele fizice, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 lei.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

De asemenea depozitarea în albiile sau pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, bălţilor şi pe faleza mării, pe baraje şi diguri sau în zonele de protecţie a acestora a materialelor de orice fel, de către persoane fizice, constituie contravenţii în domeniul apelor, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 25000 lei la 30000 lei.

Nu în utlimul rând conform Legii nr. 515 / 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,cetăţenii din mediul urban sau rural, au obligaţia să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie şi în locurile publice şi să depoziteze reziduurile menajere şi alte tipuride deşeuri numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt atenţionează cetăţenii judeţului Olt, din mediul urban sau rural, că pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos fiecare trebuie să respecte obligatoriu principiile ecologice.

Dorim ca toţi cetăţenii acestui judeţ să fie mai conştienţi de faptul că păstrând curăţenia oriunde: la locul de muncă, în gospodării şi cartiere de locuinţe, în zone de agrement şi distracţii, în locuri publice, în mijloacele de transport în comun, la şcoală, etc. contribuie la menţinerea unui mediu curat şi implicit la protejarea sănătăţii.

 

 

  

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA