Back

Comunicat presa: Precizări privind autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii de fabricare produse de morarit

Precizări privind autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţii de fabricare produse de morărit

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt aduce la cunoştinţa operatorilor economici de pe raza judeţului Olt care desfăşoară activitatea de „Fabricare produse de morărit” cod CAEN 1061, următoarele precizări privind autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului, respectiv:

Operatorii economici care desfăşoară activitatea de „Fabricare produse de morărit” cu o producţie mai mică de 300 de produse finite / zi de exploatare (valoare medie trimestrială), în punctele de lucru de pe raza judeţului Olt, vor solicita autorizaţie de mediu la APM Olt, conform procedurii stabilite prin Ordinul MMDD nr. 1798 / 2007, având în vedere modificările apărute conform Ordinului MMP nr. 1298 / 2011.

Operatorii economici care desfăşoară activitatea de „Fabricare produse de morărit” cu o producţie mai mare de 300 de tone produse finite / zi de exploatare în punctele de lucru de pe raza judeţului Olt, vor solicita autorizaţie integrată de mediu la ARPM Craiova, conform prevederilor OUG nr. 152 / 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

Autorizaţia de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Autorizaţia integrată de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

 

  

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA