Back

Comunicat presa: Programul CASA VERDE, sesiunea de finanţare 1 iunie 2011 - prima serie de verificări ale dosarelor de finanţare pentru judeţul Olt

Pe data de 25 ianuarie 2012, a fost afişată pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, o nouă listă a solicitanţilor - persoane fizice, ale căror dosare, în urma verificărilor, au fost acceptate sau respinse în cadrul Programului CASA VERDE sesiunea de finanţare 1 iunie 2011.

Pentru judeţul Olt au fost verificate 353 de dosare de finanţare, de la nr de înregistrare 1 la nr. de înregistrare 353,dosare care au fost depuse la APM Olt în perioada 01.06 – 6.06.2011.

         Din aceste 353 dosare verificate, 320 au fost aprobate iar 33 au fost respinse.

Conform precizărilor Administraţiei Fondului pentru Mediu din data de 25.01.2012,solicitanţii ale căror dosare de finanţare au fost aprobate se vor prezenta la sediul APM Olt pentru semnarea contractelor de finanţare, având asupra lor actele de identitate, în original, numai după aprobarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu, dată care va fi anunţată pe site-ul AFM.

Contractul de finanţare intră în vigoare la la data semnării lui de către ambele părţi (Administraţia Fondului pentru Mediu şi solicitant) şi îşi încetează valabilitatea la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.

Persoanele fizice ale căror dosare de finanţare au fost respinse, pot face contestaţii în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv postarea pe site-ul AFM a listei cu dosarele respinse.

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, în valoare de 6 000 lei (pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de panouri solare sau centrale termice pe bază de peleţi ) sau 8 000 lei (pentru realizarea proiectului ce vizează instalarea de pompe de căldură).

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate numai după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de servicii / produse / lucrări aferente proiectului.

 

  

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA