Back

Comunicat presa: Seminarii locale în cadrul proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

Seminarii locale în cadrul proiectului

“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

 

În perioada 9 – 27 iunie 2013 în 44 de localităţi din ţară se vor desfăşura seminarii locale în cadrul campaniei de informare şi conştientizare la nivel de bazin hidrografic în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

În judeţul Olt, în data de 18 iunie 2013 în comuna Fărcaşele şi în data de 19 iunie 2013 în comuna Traian se vor desfăşura astfel de seminarii.

Obiectivul seminariilor este acela de informare şi educare a cetăţenilor în direcţia conştientizării impactului major pe care îl are poluarea cu nutrienţi asupra sănătăţii şi calităţii vieţii oamenilor.

Campania de informare publică la nivel de bazin hidrografic urmăreşte promovarea modificărilor comportamentale printr-o înţelegere mai bună a beneficiilor şi a problemelor majore legate de managementul deşeurilor, canalizare, tratarea apelor uzate şi practicile agricole ecologice.

In acelaşi timp se urmăreşte promovarea bunelor practici agricole pentru protecţia solului şi a apelor.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice derulează în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” o amplă campanie de conştientizare la nivel de bazin hidrografic, având ca scop îmbunătăţirea practicilor în ceea ce priveşte gestionarea gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, precum şi combaterea poluării cu nutriemţi a apelor şi solului şi crearea premizelor pentru o agricultură durabilă.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” are ca obiectiv general acordarea de sprijin Guvernului României în vederea alinierii la cerinţele Directivei Nitraţilor a Uniunii Europene, prin: reducerea poluării cu nutrienţi a corpurilor de apă, promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional şi sprijion pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacităţii instituţionale.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

DOREL ŞTEOMLEGA